Wythnos/week 4: 25-31 Awst/August 2014

Wrth i’r rhyfel rygnu ymlaen yn Ewrop, mae Gwlad Belg yn encilio o Frwsel.  Gartref yn Aberteifi, mae’r bobl leol wrthi’n ddiwyd yn casglu arian at y Gronfa Gymorth Genedlaethol ac yn gwneud trefniadau i fenywod y dref ddarparu dillad cynnes i Diriogaethwyr Aberteifi.

As the war continues in Europe the Belgians retire from Brussels.  On the home front Cardigan is busy collecting money for the National Relief Fund and making arrangements for the local women to provide warm clothes for the Cardigan Territorials.

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s