Wythnos/Week 12: 20-26 Hydref/October 1914

[English below]

Hanes y brwydro ar faes y gad gan filwyr sydd wedi dod adref.  Ceir mwy o hanesion Cymreig eu naws yn y golofn wythnosol ‘Pell ag agos’.  Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf yr ymgyrch recriwtio yn Sir Aberteifi, a bu Llywodraethwyr Ysgol Sirol Aberteifi’n trafod ymrestriad athrawon.

An account of the battles on the front from a soldier who has returned home.  More Welsh observations from the weekly column ‘Pell ag agos’.  The inaugural meeting of the Cardiganshire county recruiting campaign took place and the Governors of Cardigan County School were discussing the enlistment of teachers.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Casualties

21 Hydref / October 1914

Phillip Lloyd Elliot. Died in Flanders, aged 19. Buried in Guards Cemetery, Windy Corner, Cuinchy, France. Second Lieutenant, Duke of Cornwall Light Infantry.

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s