Wythnos/Week 13: 27 Hydref/October-2 Tachwedd/November 1914

[English below]

Apêl gan Edward J. Webley-Parry-Pryse am enwau’r rhai sydd wedi ymrestru er mwyn amlygu gwasanaeth Sir Aberteifi at y rhyfel.  Arestiwyd dau ddeiliad Almaenaidd yn Aberteifi.  Yn y Pavilion yn Aberteifi cafwyd noson o adloniant er budd y Sefydliad Nyrsio, a dangoswyd chwe rhan y ddrama filwrol fawr, ‘Orders Under Seal’.

Plea from Edward J. Webley-Parry-Pryse for names of enlisters to highlight Cardiganshire’s contribution to the war effort.  Two German subjects were arrested in Cardigan.  At the Cardigan Pavilion the entertainment in aid of the Nursing Institute was to be the great military drama in six parts ‘Orders under seal’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Casualties

30 Hydref / October 1914

David Jones, Private, Royal Welch Fusiliers, age unknown.

31 Hydref / October 1914

Charles Bernard Morland. Died in first battle of Ypres, aged 47. Buried in Ypres Cemetery. Lieutenant-Colonel, Welsh Regiment.

1 Tachwedd / November 1914

Godfrey Berkeley John Beynon, Lieutenant-Commander, Royal Navy.  Died off coast of South America aboard HMS Good Hope, aged 31.  Exploded by German East Asia Squadron.

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s