Wythnos/Week 18: 1-7 Rhagfyr/December 1914

[English below]

Daeth y Preifat Thomas Edwards, Aberporth yn ôl o’r rhyfel wedi’i anafu.  Nid oedd y Llywodraeth ond wedi codi digon o arian i gyllido’r rhyfel tan fis Gorffennaf y flwyddyn ganlynol.  Croesawyd 16 ffoadur o Wlad Belg yn Aberteifi.  Yn Llanbedr Pont Steffan, rhoddwyd caniatâd i ddisgyblion adael yr ysgol yn gynnar i gyfarch y Belgiaid wrth iddynt gyrraedd.

Private Thomas Edwards, Aberporth has returned injured from the war.  The Government has only raised enough money to fund the war until next July.  Cardigan welcomes 16 Belgian refugees into its midst.  In Lampeter, the schoolchildren were allowed to leave school early to see the arrival of the Belgians.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s