Wythnos/Week 19: 8-14 Rhagfyr/December 1914

[English below]

Cynhaliwyd cyngerdd yng Nghastellnewydd Emlyn i godi arian at gronfa’r rhyfel, a chafodd pawb fodd i fyw, gan gynnwys y ffoaduriaid o Wlad Belg. Mae eitemau am y rhyfel yn cynnwys mwy o hanesion am y ffoaduriaid o Wlad Belg, yn ogystal ag ymdrechion Meistr Gwynne James i godi arian ar gyfer plant amddifad y wlad honno.   Gwnaethpwyd ymdrech i anfon sigaréts ddydd Nadolig at bob morwr a milwr oedd wedi’u hanafu.  Copi o glawr blaen y gyfrol wladgarol Chappel edition of the National Anthems of the Allies a gedwir yn Archifdy Ceredigion.

A concert was held in Newcastle Emlyn in aid of the war fund which was enjoyed by all including the Belgian refugees. War items include more accounts of the Belgians including the endeavors of Master Gwynne James to raise funds for the Belgian Orphans.  Efforts made to send smokes to every wounded sailor and soldier for Christmas day.  Front cover of the patriotic Chappel edition of the National Anthems of the Allies which is deposited at Ceredigion Archives.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s