Wythnos/Week 20: 15-21 Rhagfyr/December 1914

[English below]

Disgwylir y garfan gyntaf o filwyr i ddod am hyfforddiant yn Aberystwyth. Ceir mwy o newyddion am Is-gapten Lloyd o Fronwydd – y tro hwn ar ôl iddo gael ei achub gan gath!  Anfonir telegram arall ynglŷn â marwolaeth milwr ar gam i deulu ym Mhentre-cwrt.  Anogwyd bechgyn a merched ifanc i ddod i adnabod eu cyd-ddisgyblion o Wlad Belg mewn adroddiad am ddiwrnod gwobrwyo blynyddol Ysgol Ramadeg Ardwyn.

Aberystwyth is awaiting the first contingent of troops for training. Lieutenant Lloyd of Bronwydd is in the news again- this time in relation to his having been saved by a cat!  Another telegram of a soldier’s death is mistakenly sent to a Pentrecourt family.  Young boys and girls were encouraged to make acquaintances with their Belgian counterparts in the Ardwyn Grammar school’s annual speech day report.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Casualties

19 Rhagfyr / December 1914

Evan Lloyd of Llanddewi Brefi, aged 40.  Died at Cardiff.  Private, Welsh Regiment.

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s