Wythnos/Week 21: 22-28 Rhagfyr/December 1914

[English below]

Mae’r Cardigan and Tivyside Advertiser yn cynnwys llai nag arfer o newyddion am y rhyfel, ond ceir sôn eto am Is-gapten Kemes a’r gath.  Cost y rhyfel hyd yn hyn yw’r swm aruthrol o £140,000,000. Yn y cyfamser, ceir honiad o encilio yn Llandysul ac anafwyd y Preifat Tudor S. Jones ar faes y gad.

Less war news than usual in the Cardigan and Tivyside Advertiser but yet another mention of Capt. Kemes and the cat. The cost of the war up to date is a staggering £140,000,000. Meanwhile in Llandyssul there is an alleged desertion and Private Tudor S. Jones has been wounded at the front.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s