Wythnos/Week 22: 29 Rhagfyr/December 1914-4 Ionawr/January 1915

[English below]

Mae plant Llanbedr Pont Steffan wedi casglu £1 tuag at Gronfa Plant Amddifad Gwlad Belg, ac yn y ‘Cardigan and Tivyside’ ceir rhestr o wŷr Castellnewydd Emlyn a’r cyffiniau sy’n gwasanaethu eu gwlad.  Mae’r arwydd ‘Not at Home’ yn rhan o gasgliad John Alaska Davies a gedwir yn Archifdy Ceredigion, a chyhoeddwyd ‘Christmas, 1914’ gan Eos Merwydd yn hwn, rhifyn Rhagfyr 25 o’r Cardigan and Tivyside.

Children in Lampeter have collected £1 towards the Belgian Orphan Fund and the men of Newcastle-Emlyn area who are serving their country are listed in the ‘Cardigan and Tivyside’.  The ‘Not at Home’ sign is to be found in the ‘John Alaska Davies collection’ held in Ceredigion Archives, and ‘Christmas, 1914’ by Eos Merwydd is published in this, the December 25th edition of the Cardigan and Tivyside.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Casualties

1 Ionawr / January 1915

Thomas William Walters, aged 38. Buried in Cardigan. Private, Welsh Regiment.

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s