Wythnos 25/Week 25: 19-25 Ionawr/January 1915

Mae’r ffoaduriaid o Wlad Belg yn dal yn y newyddion – llythyr at Faer Aberteifi yn dymuno iddo Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda, rhestr o enwau’r ffoaduriaid, a cherdd yn Gymraeg, ‘Cofiwch y Belgiaid’ gan ap Dulas o Dalgarreg.  Penodwyd pedwar cwnstabl rhan-amser i warchod cyflenwad dŵr Aberystwyth a chaiff modur Rover 6HP gwyrdd Thomas Griffith Llewelyn Davies y cofrestriad EJ 59 ar 19 Ionawr.

There continues to be much news coverage of the Belgian refugees, – a letter to the Mayor of Cardigan wishing him a Merry Christmas and a Happy New Year, a list of the names of Belgian refugees and even a poem in Welsh, ‘Cofiwch y Belgiaid’ (Remember the Belgians) by Ap Dulas of Talgarreg.  Four special constables have been appointed to guard the water supply of Aberystwyth and Thomas Griffith Llewelyn Davies’ 6HP green Rover is registered EJ 59 on the 19th January.

 

 

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s