Wythnos/Week 26: 26 Ionawr/January-1 Chwefror/ February 1915

[English below]

Mae is-bwyllgor lleol Aberystwyth o Bwyllgor Addysg Sir Aberteifi yn ystyried rhoi cymorth ariannol i Lywodraethwyr Ysgol Sirol Aberteifi fel y gallant dalu’r costau ychwanegol o gyflogi athrawon llanw yn lle’r tri athro a ymrestrodd yn y fyddin. Mae Mr Inker ymhlith y recriwtiaid o Aberteifi sy’n cael ffarwel go iawn yn Neuadd y Dref. Ac yn olaf, pwt arall am Wlad Belg – caiff baban bach Belgaidd ei eni yn Aberteifi a’i enwi ar ôl y Maer a’r dref ei hunan – Mathias Cardigan Vandewalle.

The Aberystwyth local sub-committee of the Cardiganshire Education Committee consider granting financial aid to the Governors of Cardigan County School to meet extra charges in connection with engaging substitutes in place of three teachers volunteering for military service. Mr Inker is amongst the Cardigan recruits who receive a hearty send-off at the Guild-Hall, Cardigan. And finally, another Belgian extract – a little Belgian baby born in Cardigan is named after the Mayor and the town itself: Mathias  Cardigan Vandewalle.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Casualties

26 Ionawr / January 1915

Morgan Owen Evans, of Glynarthen, lived in Newcastle Emlyn, aged 22. Died of wounds suffered in First Action of Givenchy. Buried in Bethune Town Cemetery, France.  Private, Welsh Regiment.

 

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s