Wythnos/Week 27: 2-8 Chwefror/February 1915

[English below]

Yn yr Aberystwyth Observer ceir amrywiaeth o erthyglau diddorol gan gynnwys ‘Borth Tit-Bits’ sy’n sôn am Mrs J. Morgans yn derbyn ‘Princess Mary Gift Box’ oddi wrth ei brawd o faes y gad, a ‘Could not help it’ sy’n adrodd hanes Randolph Fear, siopwr yn Aberystwyth, a gafodd ddirwy o bum swllt am werthu afalau ac orennau i Diriogaethwyr ar ddydd Sul.  Mae pytiau’r wythnos hon o’r ‘Cardigan and Tivyside Advertiser’ yn cynnwys ‘Bedd y Milwr’ – cerdd gan Rees Rees (Teifi) ynglŷn â bedd unig rhyw filwr a gladdwyd yn bell o’i famwlad a thŷ ei dad, a ‘Zeppelinitis’ – llun ar gerdyn post o Berlin yn dangos dau blentyn yn chwarae â thegan Zeppelin.

The Aberystwyth Observer contains some interesting articles including ‘Borth Tit-Bits’ in which Mrs J. Morgans receives a ‘Princess Mary Gift Box’ from her brother at the front and ‘Could not help it’ in which Randolph Fear, an Aberystwyth shopkeeper, is fined 5 shillings for selling oranges and apples to Territorials on a Sunday.  This week’s clippings from the’ Cardigan and Tivyside Advertiser’ are ‘Bedd y Milwr’ ,- a poem by Rees Rees (Teifi) regarding the lonely grave of a soldier buried far from his homeland and his father’s house and ‘Zeppelinitis’– an image from a Berlin postcard depicting 2 children and a toy Zeppelin.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Casualties

7 Chwefror / February 1915

Evan Stanley Evans, born in Lampeter but had moved to Swansea, aged 24.  Died at Ypres. Buried in Aubres Ridge British Cemetery, France. Private, Devonshire Regiment.

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s