Wythnos 33 a 34/Week 33 & 34: 16-29 Mawrth / March 1915

[English below]

Mae’r siopau yn Llandysul yn arddangos tlysau rhyfel, ac mae gan Mr Samuel Jenkins dri o’i feibion yn y lluoedd Cymreig. Enillodd nai’r Fonesig Jenkins o Gilbronnau, Mr. George Schack-Sommer, Groes San Siôr (Rwsia) gan y Tsar, ac yn Aberteifi mae Capten W.H. Ladd o’r S.S. Adenwen yn sôn am gael ei drin yn dda gan gomander Almaenaidd llong danfor U29.

Yn olaf, hysbyseb ‘To the Men and Women of Wales For the Sons of Wales’ yn gofyn am gyfraniadau tuag at waith yr Y.M.C.A. gartref a thros y môr, i roi cysur i’r Cymry sydd ar faes y gad.

War trophies are on show in the Llandysul shops and Mr Samuel Jenkins has 3 sons in the Welsh Regiments. The nephew of Lady Jenkins of Cilbronnau,  Mr. George Schack-Sommer is awarded the St. George’s (Russian) Cross which was conferred by the Tsar whilst Cardigan Captain W.H. Ladd of the S.S. Adenwen relates of being considerately treated by the German commander of the U29 submarine.

Finally, an advert ‘To the Men and Women of Wales For the Sons of Wales’ asking for contributions towards the Y.M.C.A.’s work at home and abroad in order to provide comforts for Welshmen on active service.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s