Wythnos/Week 35: 30 Mawrth/March – 5 Ebrill/April 1915

[English below]

Caiff Corporal G. S. Appleton, postman o Flaenffos, ei ladd ar faes y gad ac mae teuluoedd ar bigau’r drain wrth aros i glywed newyddion am eu gwŷr sy’n ymladd yn y Dardanelles.

Ceir adroddiadau bod John Jones, taniwr ail ddosbarth, wedi’i ladd ar y criwser Prydeinig ‘Amethyst’.

Gartref, mae Mrs G. H. Mathias, Maeres Aberteifi, yn galw cyfarfod i drafod peryglon estron-elynion ac mae gŵr ifanc o’r enw Meistr Clifford Gibby yn derbyn llythyr o ddiolch am roi wy i’r milwyr sydd wedi’u hanafu.

‘Bara ynte chwisgi’ yw’r pennawd ar erthygl sy’n ymdrin â’r tueddiad ym myd amaeth i dyfu mwy o farlys yn hytrach nag ŷd, ac yn ategu apêl y meddyg enwog, Dr C.W. Salesby, i bobl dyfu mwy o ŷd gan y byddai bara’n brin yn ôl pob tebyg oherwydd y Rhyfel.

Corporal G. S. Appleton, a postman from Blaenffos is killed in action and families anxiously await news as to the welfare of their men who are fighting at the Dardanelles.

Second class stoker John Jones is reported as having been killed on the British cruiser ‘Amethyst’.

At home, Mrs. G. H. Mathias, the Mayoress of Cardigan, calls a meeting to discuss the danger of enemy aliens, and young Master Clifford Gibby receives a letter of thanks for his contribution of an egg for the wounded soldiers.

‘Bara ynte chwisgi’ is a commentary on the trend in agriculture of growing greater quantities of barley as opposed to growing wheat and supporting the eminent physician, Dr C.W. Salesby’s call to plant more wheat as there will probably be a shortage of bread as a result of the War.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Casualties

30 Mawrth/March 1915

John Knight, born in Hamilton, Ontario but resided in Cardigan on enlisting.  Died in the battle of Aubers ridge. Private, Welsh Regiment.

31 Mawrth/March 1915

Arthur Evans, of Aberystwyth. Killed in motorcycle accident while receiving training.

? Ebrill/April 1915

David B. Jones, of Graigddu, aged 25. Killed at the Dardanelles. Private, Royal Welch Fusiliers.

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s