Wythnos 38/Week 38: 20-26 Ebrill/April 1915

[English below]

Cyhoeddir y gerdd ‘Bedd y Milwr’ yn rhifyn Gwanwyn 1915 ‘Y Wawr’ – cylchgrawn Coleg Prifysgol Aberystwyth.

Caiff Mr W.G.C. Gladstone M.P., is-lefftenant gyda’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig, ei ladd ar faes y gad, a lladdir John Selwyn James ar Ebrill 10 yn Le Havre, Ffrainc.

Mae ffoaduriaid o Wlad Belg yn dal i ddod i Aberteifi, a chyhoeddir ei bod yn ofynnol i aelodau o’r Gwarchodlu Cymreig ‘fod o dras Cymreig, ar un ochr o’r teulu o leiaf, neu’n byw yng Nghymru neu Fynwy, neu’n Wŷr â chyfenwau Cymreig.’

The poem ‘Bedd y Milwr’ (The Soldier’s Grave) is published in the Spring 1915 issue of ‘Y Wawr’,- an Aberystwyth University College Magazine.

Mr W.G.C. Gladstone M.P. second-lieutenant in the Royal Welsh Fusiliers is killed in action and John Selwyn James is killed on April 10th in Le Havre, France.

Belgian refugees continue to arrive in Cardigan whilst recruits for the Welsh Guards are required to be of ‘Welsh parentage on one side at least, or domiciled in Wales or Monmouth, or Men with Welsh surnames’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Casualties

24 Ebrill/April 1915

David Charles Morgan, of Devil’s Bridge, emigrated to Canada shortly before war, aged 37.  Private, Canadian Infantry.

25 Ebrill/April 1915

Charles Davies Vaughan, of Brynog, Felinfach, aged 47.  Major, Border Regiment.

26 Ebrill/April 1915

Wallace Williams, born in Llanfihangel Genau’r Glyn, aged 21.  Lance Corporal, South Wales Borderers.

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s