Wythnos 40/Week 40: 4-10 Mai/May 1915

[English below]

Mae Maer Llambed yn gwneud apêl i Bwyllgor Tlodi’r Sir ar ran y menywod sy’n cadw llety yn y dref.

Ysgrifenna Mr Willie Morgan at ei ewythr, y Cynghorydd John Davies, yn sôn am ei ran yn yr ymladd yn y Dardenelles ac yn mynegi ei obaith y daw’r rhyfel i ben cyn bo hir.

Ysgrifenna Mr Ben B. Esau o Boston yn yr Unol Daleithiau i gyfiawnhau dewis y genhinen fel arwyddlun y Gwarchodlu Cymreig. Mae Cymdeithas Ambiwlans Sant Ioan a Chymdeithas y Groes Goch Brydeinig yn hysbysebu eu ‘Cronfa Geiniog’ ar gyfer rhai sy’n sâl ac wedi anafu.

Cynigir y prisiau gorau am wair hadau a gwair gwaun ar gyfer Lluoedd Ei Fawrhydi.

The Mayor of Lampeter appeals to the County Distress Committee on behalf of the ladies who keep boarding houses in the town.

Mr Willie Morgan writes to his uncle, Councillor John Davies relating of his involvement in the Dardenelles action and expresses his hopes that the war will end soon.

Mr Ben B. Esau of Boston, U.S.A. writes to justify the choice of the leek as the emblem of the Welsh Guards and the St John Ambulance Association and British Red Cross Society  advertise their ‘Penny Fund’ for the sick and wounded.

Best price will be offered for seed and meadow hay for His Majesty’s Forces.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Casualties

9 Mai/May 1915

Ivor Christmas Phillips, of Aberystwyth, aged 20.  Private, Battalion London Regiment.

John Davies, of Lampeter. Private, Gloucestershire Regiment.

10 Mai/May 1915

William Henry Edwards, of Talybont, aged 34. Private, Devonshire Regiment.

William John Lloyd, of Grays Inn Road, Aberystwyth, aged 36. Private, South Wales Borderers.

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s