Wythnos/Week 42: 18-24 Mai/May 1915

[English below]

Clawr Y Wawr – cylchgrawn Coleg Prifysgol Cymru Aberystwyth. Ynddo ceir y traethawd ‘Ar Gadfaes Ewrob’ gan Sarnicol yn disgrifio ymweliad â Gwlad Belg ac effaith y rhyfel,-‘a’r trigolion llygatlas, hapus yn grwydriaid di-ymgeledd neu’n gorwedd yn farw dan y dywarchen driniasant mor ddiwyd yn nyddiau heddwch a bywyd’.

Lladdwyd James Alexander Logan Stewart o Alltyrodyn ym mhrwydr Frezenberg a chollwyd 1502 enaid pan suddwyd y Lusitania.

Hysbyseb yn annog dynion i listio ac i ymladd dros eu gwlad a’u Brenin.

‘Ar Gadfaes Ewrob’ [‘On Europe’s Battlefield’] is from Y Wawr, University College of Wales Aberystwyth magazine, issue 2, Spring 1915. The attachment shows the front page of an 8 page essay by Sarnicol describing his experience of visiting Belgium and the changes brought about by the war, ‘the happy blue-eyed inhabitants now wandering helplessly or lying dead in the fields they had tended in peacetime.

James Alexander Logan Stewart of Alltrodyn is killed in the Battle of Frezenberg whilst 1502 souls perish with the sinking of the Lusitania.

An advert from the Cardigan and Tivyside Advertiser coercing men into enlisting in order to bring honour upon themselves by serving their King and country.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Casualties

19 Mai/May 1915

Lewis Reginald Hughes of Aberystwyth aged 32. Second Lieutenant, North Staffordshire Regiment

23 Mai/May 1915

Reginald Charles Hope Bewes, commemorated on Llangrannog War memorial, aged 25. Lieutenant, Royal Flying Corps

24 Mai/May 1915

Daniel Owen Lewis of Chancery, Aberystwyth, aged 27. Private, Canadian Infantry

Stanley Montague of Bryndewi, Llangrannog aged 30. Private, Cavalry

John Alfred Evan Norton – grandparents from Llanon, aged 31. Private, 5th Royal Irish Lancers

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s