Wythnos 43/Week 43: 25-31 Mai/May 1915

[English below]

Newyddion o golledion trwm a gweler ffotograff o John James Morgan, Quay, Aberteifi a bu farw yn y Dardanelles.

Gwobrwywyd Capten J. R. Jones, Trecregin gan Lywodraeth Norwy a llongyfarchwyd Capten Taylor, Maesycregin ar achub 53 goroeswr o’r Lusitania

Apêl gan Pwyllgor Cymdeithas Aberteifi yng Nghaerdydd am £25 tuag at ddarparu gwely i’w ddefnyddio yn Serbia.

Yn y cyfamser mae disgyblion Ysgol Babanod Peterwell yn Llanbedr Pont Steffan yn saliwtio’r faner ac yn ymdeithio o amgylch yr iard gan dderbyn cyfarwyddiadau ynglyn â Diwrnod yr Ymerodraeth.

This week brings news of heavy Cardiganshire losses and the Cardigan and Tivyside Advertiser publishes a photograph of John James Morgan, son of the late Mr Thomas Morgan, Quay, Cardigan who dies in the Dardanelles.

Captain J. R. Jones, Trecregin is awarded a silver cup by the Norwegian Government and Captain Taylor, Maesycregin is congratulated on rescuing 53 survivors of the torpedoed Lusitania.

The Committee of the Cardiganshire Society in Cardiff makes an appeal for £25 in order to provide one bed to be named the ‘Cardiganshire Bed’ for use in Serbia. Meanwhile in Lampeter the pupils of Peterwell Infants school salute the flag as they march around the yard and receive instructions about Empire Day.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Casualties

25 Mai/May 1915

Frank Rollings of Ystrad Meurig, aged 30. Private, Welsh Regiment

27 Mai/May 1915

Thomas Evans born in Cardigan and residing in St Dogmaels, aged 24. Seaman, Royal Navy Reserve

John Thornton of Llanon aged  18. Private, Welsh Regiment

 

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s