Wythnos 44 / Week 44: 31 Mai-5 Mehefin / 31 May-5 June 1915

[English below]

Wythnos dawel yr wythnos yma yn enwedig gan na chofnodwyd unrhyw golledigion o Sir Aberteifi.

Achubwyd bron pob un ar yr ‘H.M.S. Majestic’ â drawyd gan dorpedo. Trigolion Aberteifi yn disgwyl yn eiddgar am newyddion aelodau o’u teuluoedd a oedd ar y llong.

Gwnaethpwyd apel daer gan  Arglwydd Raglaw Sir Aberteifi am ddull mwy personol o recriwtio yn y Sir.

A slow news week this week,- which is good news especially as there are no Cardiganshire casualties recorded.

Nearly all the men were saved from the torpedoed  H.M.S. Majestic although the inhabitants of Cardigan anxiously await news of relatives aboard and an urgent appeal is made by the Lord Lieutenant of Cardiganshire for a more personal approach to recruiting in the county.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s