Wythnos 53/week 53: 1-7 Awst/August 1915

[English below]

Dim colledigion yr wythnos yma eto.

Awst 4ydd ac y mae Aberteifi yn cofio penblwydd dechreuad y Rhyfel. Cydymdeimlwyd ag Henadur Peter Jones ar golli ei fab a foddwyd yn nhrychineb y Lusitania.

Dymuna Cyngor Tref Aberystwyth sefydlu day faes saethu ac y mae Byddin y Tiriogaethwyr  Aberteifi yn gadael am Ffrainc.  Gweler maes llafur daearyddiaeth y dosbarth cyntaf yn ysgol Llancynfelin yn canolbwyntio ar yr Ymerodraeth Prydeinig a chyfeirio’n arbennig at y Rhyfel.

This week a patriotic rally is to be held on August 4th (the anniversary of the declaration of the War) in Cardigan. A vote of sympathy is extended to Alderman Peter Jones in losing his son who was drowned in the Lusitania and Aberystwyth Town Council ask for co-operation in establishing two rifle ranges.

Cardigan Territorials leave the country and four local engineers and founders leave Cardigan for France.

The 1915 geography syllabus for the 1st class in Llancynfelin  school concentrates on the British Empire with special reference to the War.

Good news – no Cardiganshire casualties this week.

[Rhowch glic ar luniau i’u gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s