Wythnos 55 & 56/weeks 55 & 56: 15-28 Awst/August 1915

[English below]

Nifer o apwyntiadau, dyrchafiadau, recriwtiadau, a.y.b yn yr adroddiad ‘Local war items’. Derbynnir newyddion trist gan Mr W.  Phillips o Aberteifi am farwolaeth ei fab trwy ddamwain yn Ne America.

Cyfeiriwyd at Capten George P.W. Hope, mab y diweddar Capten Jordan o Pigeonsford, Llangrannog mewn Adroddiadau Rhyfel (Dispatches) ac yn ôl pob golwg mae cynnydd yng nghyflogau bron 2 filiwn a hanner o’r gweithle.

Mae colledigion Sir Aberteifi yn parhau yn drwm, yn bennaf oherwydd yr ymladd yn Gallipoli lle y lladdwyd Capten Eric Guy Harries. Fe’i claddwyd yng ngwlad Groeg ond fe’i goffawyd ar faen sylweddol ym mynwent Aberystwyth yn Heol Llanbadarn.

‘Local War Items’ has many reports of appointments, promotions, recruitments, etc and sad news is received by Mr W. Phillips of St. Mary’s Street, Cardigan of his son’s accidental death in South America.

Captain George P.W. Hope, the son of the late Captain Jordan, of Pigeonsford, Llangrannog is ‘mentioned in Dispatches’, and apparently since August nearly two and a half million work people have had increases in their wages due to the effect of the war.

Cardiganshire losses continue to be high which is mainly due to the fighting in Gallipoli where Captain Eric Guy Harries falls. He is buried in Greece but is also commemorated on an impressive rock in Aberystwyth Cemetery, Llanbadarn Road.

[Rhowch glic ar luniau i’u gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

13 Awst/August 1915

William Henry Harries of Aberystwyth, age unknown. Private, South Wales Borderers.

15 Awst/August 1915

Thomas Parry of Lampeter aged 36. Private, Royal Irish Fusiliers.

Edward John Anthony, born Norfolk but worked as farm servant at Ffynonwen, Penrhiwllan prior to the War. Aged 23.  Private, Royal Inniskilling Fusiliers.

16 Awst/August 1915

Daniel Morley Jenkins of New Quay aged 18.  Private, Welsh Regiment.

17 Awst/August 1915

Eric Guy Harries of Grosvenor House, Aberystwyth, aged 22.  Captain, Royal Welsh Fusiliers.

21 Awst/August 1915

Albert Thomas Charles of Lion Terrace, Cardigan aged 20. Private, Welsh Regiment.

22 Awst/August 1915

Harold Francis Conroy of Lampeter, aged 22. Private, Royal Army Medical Corps.

23 Awst/August 1915

George Owen Green of Llanbadarn Road, Aberystwyth, aged 36. Captain, Welsh Regiment.

26 Awst/August 1915

Robert Corfield of North Parade, Aberystwyth aged 27.  Gunner, Royal Artillery

30 Awst/August, 1915

Owen John Williams of Queen’s Terrace, Cardigan, aged 20. Private, Welsh Regiment. (Brother David also fell)

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s