Wythnos 60/Week 60: 23-29 Medi/September 1915

Wythnos 60 o’r Rhyfel a gwelir y bod 8 cwnstabl wedi ymuno a’r Fyddin yn ol Cydbwyllgor Sefydlog Sir Aberteifi.

Mae Cymdeithas yr Eisteddfod Genedlaethol yn apelio i Bwyllgor Gwaith Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth i gynnal yr Eisteddfod yn 1916, ond mae Deddf Llywodraeth Iwerddon 1914 a dyddiad  Deddf Datgysylltiad yr Eglwys yng Nhgymru 1914 wedi eu gohirio.

Adroddir ar argyfwng gwlad Pwyl a’r defnydd o gynnau mawr yn y ffosydd  gan Fyddin Ffrainc yn ‘The War Illustrated’

The sixtieth week of the War and as can be seen from the County of Cardigan Standing Joint Committee eight constables have been granted leave to join the Army.

The National Eisteddfod Association appeals to the Executive Committee of the Aberystwyth National Eisteddfod not to postpone the Eisteddfod till after the War. However, the Government of Ireland Act, 1914 and the date of Disestablishment under the Welsh Church Act, 1914 are to be postponed.

‘The War Illustrated’ reports on the plight of Poland and the use of trench artillery by the French Army.

[Rhowch glic ar luniau i’u gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

25 Medi/September 1915

John Owen of Newcastle Emlyn, age unknown. Driver, Royal Army Service Corps.

John Jones of Pwllcornol Isaf, Penrhiwllan, aged 22. Private, Royal Welch Fusiliers.

John Austin Dawson of Aberystwyth, aged 20. Private, Royal Warwickshire Regiment.

James Samuel Evans of Bridgend, born in Cardigan, aged 32. Private, Black Watch.

David Davies, age unknown. Private, Welsh Regiment.

Thomas Watkin Davies of Llanfair Clydogau, aged 20. Private, Welsh Regiment.

David Rowlands of Llangeitho, aged 22. Private, Devonshire Regiment.

27 Medi/September 1915

Thomas Davies of Llandysul, aged 23. Private, Welsh Guards.

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s