Wythnos/Week 61: 30 Medi-1 Hydref/30 Sept-1 Oct 1915

[English below]

Rhaid i bawb wneud aberth wrth i Mr McKenna gyflwyno newidiadau yn y system gyllid. Soniwyd hefyd am Mr McKenna yn ‘Pell ac Agos’ – yn siarad am awr a chwarter ar y cyllid. Dyma’r trydydd cyllid ers ddechrau’r Rhyfel.

Mae Cyngor Tref Aberteifi yn bwriadu canfasio pobl y dref i ddarganfod beth yw eu teimladau am letya milwyr tra y derbynnir lythyr oddi wrth John Jenkins o Abertawe ynglyn â dysgu  Almaeneg yn Ysgol Sirol Aberteifi.

Gweler llun o filwyr yn derbyn helmedau haul cyn mynd i Gallipoli. Cofnodwyd pedwar o golledigion yr wythnos yma. Un ohonynt yw Evan David Evans o Gei Newydd. Cafodd y llanc ifanc ei ladd pan suddwyd ei long yr ‘SS Burrsfief’ gan dorpedo llong danfor.

This week everybody is to make sacrifices as Mr McKenna introduces almost revolutionary changes in the system of national revenue. ‘Pell ac Agos’ also mentions Mr McKenna  who speaks for an hour and a quarter on his third budget since the beginning of the War.

Cardigan Town Council intend to canvass the townspeople with regard to billeting of troops whilst a letter is received form John Jenkins of Swansea regarding the teaching of the German language in Cardigan County School.

Troops are being fitted with pith helmets prior to leaving for Gallipoli.

There are 4 losses recorded this week, one of which is that of 14 year old Evan David Evans of New Quay  who is killed when his ship the SS Burrsfief is torpedoed by a German submarine.

[Rhowch glic ar luniau i’u gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

30 Medi/September 1915

Hugh Davies of Penrhyncoch, age unknown. Private, Devonshire Regiment.

1 Hydref/October 1915

William Henry Kenrick Owen of Aberystwyth, aged 21. Lieutenant, Welsh Regiment.

2 Hydref/October 1915

Thomas Flood. Lived in Llanilar prior to the War, enlisted in Aberystwyth. Private, Welsh Regiment.

5 Hydref/October 1915

Evan David Evans of Lon Cnwcylili, New Quay, aged 14. Mess Room Stewart, Mercantile Marine.

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s