Wythnos/week 66: 3-9 Tachwedd/November 1915

[English below]
Newyddion yn ‘Local and other War Items’ y bod Mr G. Tremain Davies wedi gadael am yr Aifft: mae Mr Harold Mathias yn derbyn comisiwn; ar ol ei anafu mae’r milwr Laird Clough yn ymweld a Chardigan. Yn drist iawn, ychydig fisoedd yn unig ar ol aelodi gyda’r fyddin lladdwyd Preifet Johnny Jones yn y Dardanelles. Mae  Preifet David O. Davies fodd bynnag yn gwella’n dda ar ol gael ei anafu yn y frwydr am ‘Hill 70’.

Yn ‘Pell ac Agos’ mae son am farwolaewth y cricedwr enwog Dr. W. G. Grace; mae marwolaeth Nyrs Edith Cavell wedi cynhyrfu y wlad ac mae y Brenin Albert o Belgium yn rhoi diolch i Pab Benedict XV am ei addewid i arfer ei ddylanwad i gael byddinoedd y Kaiser allan o’i wlad. Yn y cyfamser mae’r Brenin Sior yn apelio am filwyr ychwanegol i’r fyddin a mae’r Prif Wenidog yn dychwelyd i’w ddyletswyddau ar ol ychydig ddiwrnodau o gystudd.

Parha y Blaid Lafur i drefnu dilynydd i Keir Hardie a mae’n debyg y bod yna 25,000 o garcharorion Prydeinig yn yr Almaen.

Mae Preifet D. W. Jenkins a anafwyd yn Gallipoli yn ysgrifennu am ei brofiadau i Mrs Richards tra bu farw Edwin Thomas Richards ar Tachwedd 4ydd.

This week ‘War Items’ has news of Mr G. Tremain Davies’ leaving for Egypt; Mr Harold Mathias receives a commission; Trooper Laird Clough visits Cardigan after being wounded at the front, whilst, sadly, Private Johnny Jones has been killed in the Dardanelles only a few months after joining the army. 

‘Pell ac Agos’ has news of the death of the famous cricketer Dr. W. G. Grace; feelings are running high with regard to the execution of the British nurse Miss Edith Cavell and King Albert of Belgium thanks Pope Benedict XV for promising to use his influence in order to get the Kaiser’s army out of Belgium. Meanwhile King George appeals for reinforcements for the army and the Prime Minister returns to his duties after a few days illness. The Labour Party continues the process of finding a successor for Keir Hardie and apparently there are 25,000 British prisoners in Germany.

Private D. W. Jenkins who was wounded in Gallipoli has written to Mrs Richards relating of his experiences and sadly on the 4th November Edwin Thomas Richards dies at the age of 28.

However, Private David O. Davies is making a good recovery after being wounded in the battle for ‘Hill 70’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

4 Tachwedd/November 1915

Edwin Thomas Richards of Llandre, age 28. Private, Royal Welsh Fusiliers

 

 

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s