Wythnos/week 68: 17-23 Tachwedd/November 1915

[English below]

Mor falch oeddem yr wythnos yma i dderbyn y delweddau yma oddi wrth ymwelydd newydd a ddaeth atom i ymchwilio hanes ei deulu. Yn benodol roedd am ddarganfod rhagor o wybodaeth am ei dad sef William Rees Thomas. Wrth edrych ar y lluniau gwelsom ar gefn y garden post mai ar y dyddiad yma,- yr 20fed o Dachwedd rhywbryd yn y blynyddoedd 1914- 1918 y danfonwyd y milwyr yma i Ffrainc. Braf felly oedd gweld, can mlynedd yn hwyrach, 2 ddelwedd o William Rees Thomas,- un ohono yn edrych yn drwsiadus iawn yn ei iwnifform a’r llall ymhlith ei gyfoedion milwrol (gweler yr ‘X’ o dan ei lun yn rhes flaen ei gwmni) Yn ol cyfrifiad 1901 ganwyd William yn Llanilar yn 1889. Roedd yn byw yn ‘Eve Cottage’ gyda’i rieni, David (crydd) a Margaret Thomas a’i frawd Thomas a’i chwaer Margaret. Yn rhyfeddol roedd son am William a’i dad, David yn y pedwerydd wythnos ar ddeg o’r blog yma lle ceir yr adroddiad ‘Cruel War Fraud’. Yn amlwg goroesodd William y rhyfel neu ni fyddai ei fab wedi ymweld a ni yr wythnos yma.

Ar nodyn trist cofnodwyd marwolaeth Llewellyn Evans a fu farw yn Gallipoli. Fe’i claddwyd ger ei gymrodyr Llewellyn Jones o Langeler a W. C. Lewis o Gaerfyrddin.

We were so pleased this week when we received the attached images from a new searcher who visited us in order to discover more about his father, William Rees Thomas. A hundred years down the line it was interesting to see the date, – 20th November – on the reverse of the postcard. So it was that on the 20th November between the years 1914 -1917 that the soldiers in the attached photograph were sent to France. We were fascinated by the images of William Rees Thomas, – one looking smart in his uniform and the other sitting amongst his comrades (marked by an X in the front line of his company) According to the 1901 census William was born in 1889 in Llanilar. He is living at Eve Cottage with his parents, David (shoemaker) and Margaret Thomas and 9 year old brother, Thomas and 6 year old sister, Margaret. On the 1911 census he is a coalminer. What a coincidence then it was to discover that David Thomas, out present day searcher’s grandfather was mentioned in the 14th week of this project in the Cardigan and Tivyside Advertiser’s report ‘Cruel War Fraud’. Happily (and obviously) William survived the War otherwise his son would not have visited us this week.

Unfortunately, on the 20th November 1915 in Gallipoli, Llewellyn Evans is killed whilst working in a tunnel which was blown up. He is buried alongside his comrades, Llewellyn Jones of Llangeler and W. C. Lewis of Carmarthen.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion /Losses

20 Tachwedd/November 1915

Llewellyn Evans of Railway Terrace, Henllan age 35. Lance Corporal, Welsh Horse Yeomanry

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s