Wythnos/week 73; 23-30 Rhagfyr/December 1915

[English below]

Mae yna tipyn o eitemau ar gyfer wythnos 73.

Mae Enoch Davies yn ysgrifennu unwaith eto (ar ddiwrnod Nadolig y tro yma) i Mrs Davies i ddiolch am y parsel a dderbyniodd. Mae Jos De Ceuster a A. Hubrouck (ffoaduriaid o Belg) yn ysgrifennu i Faer Aberteifi i ddiolch am garedigrwydd pobl Aberteifi.

Yn ôl Prifathro Ysgol Sirol Llandysul mae nifer y merched ar y gofrestr wedi mynd yn fwy na nifer y bechgyn am y tro cyntaf erioed achos effaith y rhyfel tra fod Bwrdd Gwarcheidwaid Aberteifi yn beirniadu y Swyddfa Ryfel am esgeuluso’r gwragedd a phlant sy’n dibynnu ar y rhai sydd wedi mynd i’r Rhyfel.

Ceir adroddiad ar farwolaeth Syr John Rhys yn y Cardigan and Tivyside Advertiser. Gweler batrwm ar gyfer crosio llong ryfel yng nghylchgrawn Home Notes – ‘a delightful souvenir’!

Ni chofnodir unrhyw golledigion o Sir Aberteifi ond claddwyd gweddillion Don Jose Manuel Segarra yn Llansanffraed.

Week 73 and there are quite a few interesting items to report.

Remember last week’s post card to Mrs Davies, Sychbant from Enoch – well, another arrives which is postmarked Dec 26 1915. On Xmas day Enoch writes to thank all for the lost parcel which is greatly appreciated.

Jos De Ceuster, a Belgian refugee writes to the Mayor to thank the people of Cardigan for their kindness whilst the Headmaster of Llandysul County School notes that for the first time the number of girls in the school outnumbers the boys which he is in no doubt due to the war.

Again in Cardigan, A. Hubrouck (a Belgian refugee) writes to the Mayor thanking Cardigan benefactors for their generosity whilst the Cardigan Board of Guardians criticise the War office for ‘not treating properly the dependents of men who are already soldiers’.

The death of Sir John Rhys who was born in Ponterwyd is reported in the Cardigan and Tivyside Advertiser.

In the Home Notes publication week ending Dec 25 there are instructions for a ‘delightful souvenir’ of a crocheted battleship! (I wonder if anybody actually made one of these and gave it to a friend as a Christmas gift as suggested?)

There are no Cardiganshire losses this week but the body of Don Jose Manuel Segarra is washed ashore in Llansanffraed.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

26 Rhagfyr/ December 1915

Don Jose Manuel Segarra of unknown age, residence and place of death. Buried in Llansanffraed after body washed ashore.

 

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s