Wythnos/week 74 & 75: 31 Rhagfyr/December 1915 – 13 Ionawr/January 1916

[English below]

Dymuna T. Gwrnogle Evans ‘Blwyddyn Newydd Dda’ i’w ffrindiau yn ei benillion.

Mae Preifet T. O. Jones o Lechryd wedi ei gymeradwyo am ei ddewrder ar faes y gad.

Yn anffodus bu farw Walter James Evans, Llanbedr pont Steffan ar ddiwrnod olaf 1915.

Hysbyswyd y rhai hynny sydd wedi eu hardystio’n ddiweddar o’r pwysigrwydd o grybwyll pa uned o’r Fyddin yr hoffent ymuno.

Gweler tystysgrif William Evans Lloyd yn ymadael a’r Fyddin ag Anrhydedd. (Dyma eitem yng nghasgliad Archifdy Ceredigion – MUS/139/1)

Cyflwyna Prif Gwnstabl, Heddlu’r Sir ei adroddiad. Ynddo mae’n son am P.C.5, David Mathias a anafwyd yn brwydr Loos a P.C.4, Thomas Davies sydd wedi ei anafu ond ar goll.

Yn ol cylchlythyr a dderbyniwyd oddi wrth y Swyddfa Gartref dylai pob gwas heddlu posibl eu hardystio.

T. Gwernogle Evans wishes all a Happy New Year in his poem ‘Blwyddyn Newydd Dda’ hoping for peace and Justice and good will to men.

Private T. O. Jones of Llechryd of the 3rd Welsh Field Ambulance is mentioned in dispatches in the last edition of the Cardigan and Tivyside of 1915 and in the first edition of 1916 his photograph is printed and his bravery in the Dardenelles mentioned.

Walter James Evans of Lampeter dies on the last day of 1915 having been evacuated to Malta after falling ill.

Those men who have attested in the recent weeks are informed of the importance of indicating which particular unit of the Army they wish to join.

The honourable discharge certificate of Guardsman William Evans Lloyd of the Welsh Guards is dated Dec 31st 1915. (This item is to be found in Ceredigion Archives Museum collection – refence MUS/139/1. We do not seem to have any other information regarding Guardsman Lloyd)

The Chief Constable of the Cardiganshire Constabulary presents his report in which he mentions P.C. 5, David Mathias, of the 1st Battalion, Welsh Guards who was wounded in the attack and capture of Loos. P.C. 4, Thomas Davies of the same Battalion is reported as ‘Wounded and missing’

All policemen who can be spared should be attested.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Losses

31 Rhagfyr/December 1915

Walter James Evans of Lampeter, aged 19. Private, Welsh Regiment.

One thought on “Wythnos/week 74 & 75: 31 Rhagfyr/December 1915 – 13 Ionawr/January 1916

  1. Ffotograff da o PC David Mathias yn llyfr Hefin Llwyd ar y ffotograffydd E O Jones , Un Ennyd Fer (1982), tud 40.

    Like

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s