Wythnos/week 76: 14-20 Ionawr/January 1916

[English below]

Newyddion da yr wythnos yma – dim colledigion.

Gan fod copiau o’r Cambrian News 1916 ar gael yn yr Archifdy bydd eitemau ohonynt yn ymddangos ar y Blog yma. Felly dyma enghreifftiau o’r adroddiadu a chafwyd can mlynedd yn ôl:

Gorsgoch: o dan arweiniad Mrs Z. S. Davies, C.M. gwnaethpwyd bron 100 dilledyn i’r milwyr.

Llangwyryfon: mae amryw o bethau wedi eu prynu i’r 10 hen ddisgybl o’r ysgol leol sydd nawr yn y fyddin.

Llangeitho: mae Sarjant S. Morgan adre’ am fis.

Swyddffynnon: mae’r milwyr lleol adre’ ac y bydd casgliad ar gyfer Ysbyty’r Groes Goch yn Sir Aberteifi ym mhlwyf Lledrod Ucha.

Mae Preifet Hughes o Dregaron yn ansicr o’i leoliad ond yn sôn ei fod yn debyg i ardal Cwm Berwyn tra fod llawer milwr adre ym Mhonterwyd.

Gweler ‘The Toll of the Sea’ yn y Cardigan and Tivyside Advertiser – adroddiadau am ddau gorff a ddarganfyddwyd yn ardal ‘Y Patch’ a Chei Newydd.

O dan y teitl ‘War Items’ dywedir y bod sawl milwr newydd gyrraedd adre’ o ysbytai amrywiol.

Mae Miss M. Evans, Sychpant,’Llandyssul’ yn derbyn carden bost oddi wrth Enoch (gweler wythnos 73) ac yn olaf mae Mr T. Jones, athro cynorthwyol yn ysgol Llanarth, yn cael ei alw lan gyda’i grwp.

Good news – no Cardiganshire losses this week.

As we hold the 1916 edition of the Cambrian News there is more to report. Here are some items which relate to a number of villages:

Goginan: where letters have been received from the front and a presentation concert is held for Private D. Mathias, Welsh Guards (also mentioned in last week’s news)

New Quay: where Bombardier Rees and Private Richards were home on furlough.

Gorsgoch: under the guidance of Mrs. Z.S. Davies, C.M. nearly 100 garments have been made up for the soldiers.

Llangwyryfon: various comforts have been bought for the 10 old pupils of the elementary school who now serve in the army.

Llangeitho: Sergt. S. Morgan is home for a month.

Swyddffynnon: Soldiers are on furlough and every house in the parish of Lledrod Ucha is to be visited on behalf of the Cardiganshire Red Cross Hospital.

A piece relating to Tregaron reports that several local men are now at the front (Private Hughes being unsure of where he is but compares the camp in which he is situated as being very much like Cwm Berwyn); and Ponterwyd where several men have been home on furlough.

‘The Toll of the Sea’ is from The Cardigan and Tivyside Advertiser and reports on the discovery of a body at ‘The Patch’ and another at New Quay.

A number of young soldiers are reported to have recently arrived home from various hospitals under ‘War Items’, and Sergeant-Major George Thomas and Private J. A. Morgan send letters home.

Another Field Service postcard wings its way from Enoch to Sychpant, ‘Llandyssul’ (see week 73), and finally, Mr T. Jones, the assistant teacher at Llanarth school, has been called up with his group.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s