Wythnos/week 78: 28 Ionawr/January-3 Chwefror/February 1916

[English below]

Dim colledigion yr wythnos yma.

Gweler pytiau o newyddion o bob ardal o’r Sir;-

Aberayron – mae P.C. Oliver wedi dod o hyd i’r dihangwr Wilfred Ainsworth yn Llanina Arms, Llanarth; mae Jack Dawson wedi ei golli yn yr ymladd tra bod Tom Pugh Lewis, Geraint M. Howell a Morgan Davies adre’ yn cael seibiant o’r ymladd.

Ffairhos – Gwobrwyid D. J. Jones am ei ddewrder

Mydroilyn – Mae Preifet Daniel Thomas Jenkins adre am seibiant.

Gweler llun o Preifet D. Mathias yn y Cambrian News. Roedd son amdano yn wythnos 74 o’r Blog yma.

Llangwyryfon – Darllenir y bod pedwar mab gan Mr T. M. Edwards, Pencommins yn ymwneud a’i Rhyfel tra bod W.W. Hughes o Highmead Arms, Llanybyther wedi derbyn medal y groes filwrol.

Cei Newydd – Gweler y bod Brynmor Rees a Preifet Llewelyn Patrick adre a derbynnir llythyron oddi wrth fechgyn dewr Penuwch yn cyfleu eu diolchgarwch am y parseli a danfonwyd iddynt o’r ardal. Yn ogystal mae Tom Jones, Garnwen yn derbyn ddyrchafiad i is-gorpral.

Tregaron – Ar ddydd Sadwrn gadawodd tri o feibion y dref am farics Aberhonddu.

Llanwenog – Ar ddydd Iau, Ionawr 20fed cynhaliwyd cyfarfod recriwtio yn New Court (Cwrtnewydd?)

Aberteifi – Gweler hanes Dr R. Pryce Mitchell sydd yng ngofal ysbyty’r swyddogion yn Sicily.

Ceir mwy o newyddion am feibion tref Aberteifi a’r ardal yn ‘War Items’ ac yn olaf hysbysa Bowen Bros y bydd rhaid iddynt gau y siop am awr ginio pob dydd Llun, Mercher, Iau a Gwener.

This week there are no recorded losses.

There are snippets of news from across the county;-

Aberayron - a deserter is remanded to await an escort; Mr Jack Dawson is missing in action and ‘our boys’ are home on leave.

Ffairhos – Ex-Guardsman D. J. Jones is rewarded for gallantry.

Mydroilyn - Private Daniel Thomas Jenkins has been home on furlough.

The ex-Mayor of Lampeter travels to Brecon to witness the arrival of the first four groups of Cardiganshire Reservists.

A photograph of Private D. Mathias appears in the Cambrian News. Private D. Mathias has been mentioned in past weeks of this project.

Llangwyryfon - a report on the four sons of Mr T. M. Edwards, Pencommins.

New Quay - Brynmor Rees and Private Llewelyn Patrick are home on leave.

Penuwch - the ‘brave boys of Penuwch’ express their gratitude and Tom Jones, Garnwen has been promoted Lance-Corporal.

Llanybyther - Captain and Adjutant W. W. Hughes has been awarded the military cross medal.

Tregaron - Men of Tregaron leave for Brecon Barracks and a lantern lecture ‘A Year of War’ is shown.

Llanwenog - the men of the area are advised to attest without further delay.

Cardigan - Dr R. Pryce Mitchell is ‘mentioned in dispatches’.

Bowen Bros of Cardigan announce that due to senior staff having joined the Army it is necessary to close the shop for dinner hour every Monday, Tuesday, Thursday and Friday.

The War Items reports that Private Llewellyn Morgan of Cardigan has arrived home as has Private Ioan Morgans who is on sick leave suffering from frost-bite.

The ladies and school children of Coedybryn send gifts to their menfolk who are serving with the colours.

Private D. Ll. Jenkins pays an unexpected visit to Synod Inn and brothers David and James Thomas have seen much fighting in the Dardenelles.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s