Wythnos/week 79: 4-10 Chwefror/February 1916

[English below]

Yr wythnos yma gweler lluniau o’r brodyr Edwards o Langwyryfon. Bu son am y teulu’r wythnos ddiwetha’ o’r Cambrian News. Gweler hefyd lun o Preifet David J. Jones o Ffair Rhos, – bu son am yntau hefyd yr wythnos ddiwetha’.

Parha a wneir trafodaethau ynglŷn â chynnal yr Eisteddfod Genedlaethol yn Aberystwyth yn 1916.

Mae Mrs James, Compton House, Llanbedr pont Steffan wedi derbyn llythyr oddi wrth ei mab, Preifet J. T. James yn son am ei brofiadau yn y rhyfel.

Cynhaliwyd cyfarfod o ffermwyr yn ysgol Penparc. Maent yn achwyn am ddiffyg gweithwyr amaethyddol.

Ceir mwy o newyddion yn War Items am ddynion o ardal Aberteifi,- Ronw Hughes ag Edgar Rees o Aberteifi; Benjamin John o Flaenffos; T. O. Jones o Lechryd.

Diflas yw cofnodi marwolaethau John Gale Southby a David Davies,- y ddau yn marw o’u clwyfau.

This week there are photographs of the Edwards’ boys of Llangwyryfon who were also mentioned in the previous week’s Cambrian News. There is also a photograph of Private David J. Jones of Ffair Rhos (again mentioned in previous week’s Cambrian News) who has received the Distinguished Conduct medal and Russian Order of St. George.

Discussions continue with regard to Aberystwyth holding the 1916 National Eisteddfod.

Sergeant James of Lampeter writes home to his mother of his experiences at the front.

Farmers are complaining of great hardships owing to the scarcity of labour available whilst War Items has further reports regarding men of Cardigan area.

Sadly there are 2 losses to report: John Gale Southby who had been wounded at Gallipoli and David Davies who was injured in the Givenchy area and died of his wounds.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

1 Chwefror/February 1916

John Gale Southby, born Middlesex, resided Trebared, Cardigan, age 21. Private, Welsh Regiment

8 Chwefror/February 1916

David Davies of Aberystwyth, resided Tonypandy, age 35. Private, Royal Welch Fusiliers

 

 

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s