Wythnos/Week 80: 11-17 Chwefror/February 1916

[English below]

Y pedwar ugeinfed wythnos o’r Rhyfel ac nid oes colledigion yr wythnos yma.

Yng nghofnodion tymor y Pasg ysgol Sirol Aberystwyth (Ardwyn) cofnodwyd y bod M. de Saedeleer wedi cyflwyno un o’i luniau i’r ysgol. (Ffoadur o wlad Belg oedd M. de Saedeleer a oedd yn byw yn Rhydyfelin, Aberystwyth). Nodwyd hefyd y bod nifer o gyn disgyblion yr ysgol yn y Fyddin. (Gweler y cofnodion yma yng Nghasgliad Ardwyn sydd ar gael yn Archifdy Ceredigion)

Ceir adroddiad a llun am y Prif Nyrs G. Morris o Aberystwyth sydd yn garcharor yn ‘Feldpost 258.

Mae Preifet John Owen a Gilbert Paintin adre ym Mydroilyn tra bod David Thomas, Sarnaugwynion sydd yn garcharor yn yr Almaen, yn diolch y Dosbarth Gwnïo am y parseli a dderbyniodd adeg y Nadolig. Gweler hefyd diweddariad ynglŷn â’r recriwtio yn yr ardal o dan drefn yr Arglwydd Derby.

Mae Gilbot Davies, Maxwell yn gwneud argraff ar drigolion Cei Newydd yn ei fotymau pres a’i iwnifform prentis tra bod John H. Howell o Lanbedr Pont Steffan yn ddiogel ar ôl ei ryddhau.

Yn olaf, cynigir gwlân khaki i’r cyhoedd am 4/11 gan Thomas Ellis & Co, Aberystwyth.

The eightieth week of the War and there are no casualties this week.

In the minutes for the Lent term in Aberystwyth County School (Ardwyn) the presentation of a picture to the school by M. de Saedeleer is recorded.  (M. de Saedeleer was a Belgian refugee who lived in Rhydyfelin, Aberystwyth). It is also noted that many former pupils have entered the Army. (These County School Records are part of the Ardwyn Collection held at Ceredigion Archives)

Sister G. Morris, formerly town district nurse at Aberystwyth, is reported in the Cambrian News as being a prisoner.

Privates John Owen and Gilbert Paintin have been home in Mydroilyn whilst David Thomas, Sarnaugwynion who is a prisoner at Ruhleben, Germany, thanks members of the local Knitting Class for the parcels he received at Christmas time. There is also an update regarding recruiting in the Mydroilyn area under Lord Derby’s scheme.

Mr Gilbot Davies, Maxwell in his brass buttons and apprentice’s uniform impresses the residents of New Quay whilst Sub-Lieut. John H. Howell of Lampeter is released  after being captured by the Germans whilst returning home as a convalescent aboard the liner ‘Appam’.

Finally, Thomas Ellis & Co of Terrace Road, Aberystwyth offer khaki wool to the public at the price of 4/11 per pound.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

One thought on “Wythnos/Week 80: 11-17 Chwefror/February 1916

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s