Wythnos/week 82: 25 Chwefror/February-2 Mawrth/March 1916

[English below]

Yr wythnos hon cofnodwyd marwolaeth dau ddyn: lladdwyd Albert Bailey yn Ypres a bu farw John Lewis o’i anafiadau.

Cynhelir te Americanaidd yn Llanbedr Pont Steffan, gan godi £25 11s tuag at y Groes Goch.

Mae’r Is-gorporal Thomas o Lanbadarn wedi ennill Medal am Ymddygiad Neilltuol (y D.C.M.) a sonnir bod pob gŵr cymwys ym Mydroilyn wedi tyngu llw o dan gynllun Arglwydd Derby.

Daw syniad diddorol gan Bwyllgor Gweithredol yr Eisteddfod Genedlaethol, sy’n awgrymu codi gwerth y dorch aur a roddid i’r milwr Cymreig a gafodd y ganmoliaeth fwyaf am ddewrder ar faes y gad.

Ceir pwt diddorol arall o dan Aberystwyth yn y Cambrian News, lle sonnir bod yr Is-iarll Clive yn astudio’r ‘hen iaith’.

A gofiwch chi Mrs Davies o Sychpant, Llandysul? Wel, mae’n cael cerdyn post arall oddi wrth E.O.D. ar faes y gad, yn ddyddiedig 23 Chwefror.

Mae cryn dipyn o luniau o fechgyn Sir Aberteifi yn y rhyfel. Yn SOLDIERS’ FRIEND ceir apêl i famau Cymru roi leinin yn nhrywsusau’u meibion sy’n dal dŵr.

Cyfarfu Cyngor Tref Aberteifi i drafod yr angen dybryd am feddygon i’r fyddin, a chynilion rhyfel.

Yn olaf, cawn fwy o adroddiadau o’r Ceinewydd ynglŷn â gŵyr yr ardal.

This week there are 2 recorded losses: Albert Bailey dies at Ypres and John Lewis dies from his wounds.

An American tea is held in Lampeter raising £25 11s for the Red Cross funds.

Lance-Corporal Thomas of Llanbadarn has won the D.C.M. whilst it is reported that all the eligible men of Mydroilyn have attested under Lord Derby’s scheme.

An interesting suggestion is received by the Executive Committee of the National Eisteddfod regarding the raising of the value of the ‘torch aur’ (golden torc) to be given to the bravest Welsh soldier who has fought in the war.

Another interesting item is to be read under the Aberystwyth clipping from the Cambrian News where there is mention of Viscount Clive studying the ‘hen iaith’ – the old language.

Remember Mrs Davies of Sychpant, Llandysul? Well, she receives another field service postcard from E.O.D., dated the 23rd of February.

There are quite a few photographs of those Cardiganshire men who are involved with the war.

Soldiers’ Friend appeals to the mothers of Wales to line the boys’ breeches with waterproof linings.

Cardigan Town Council meet to discuss the urgent need for army doctors and war savings.

Finally, there are further reports from New Quay regarding the men of the district.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

29 Chwefror/February 1916

Albert Bailey, resided at Llandysul, aged 23. Private, King’s Royal Rifle Corps

1 Mawrth/March 2016

John Lewis of Llandysul, aged 25. Private, Welsh Regiment

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s