Wythnos/week 83: 3-9 Mawrth/March 1916

[English below]

Can mlynedd yn ôl i’r wythnos daeth conscriptiwn i rym a gweler yn llyfr cofnodion Aberystwyth County School (casgliad Ardwyn yn Archifdy Ceredigion) gofnod ynglŷn ag athrawon yn ymddangos o flaen tribiwnlys lleol.

Yn ‘All Life Sacred’ mae athro o Aberystwyth yn gwneud cais i’w eithrio o’r rhyfel,-yn ôl yr adroddiad ‘To him all war was wrong, and he could not take part in it’. Ceir son am dribiwnlysoedd hefyd yn Llanbedr pont Steffan ac Aberteifi.

Unwaith eto mae yna adroddiadau am y rhai hynny sydd wedi ymateb i’r alwad,- o Lanon, Llanbedr pont Steffan, Aberystwyth, Pontrhydygroes a Mydroilyn.

Dydd Gŵyl Ddewi ac y mae ysgolion Aberystwyth yn dathlu, – mae bechgyn ‘Alexandra Road’ yn cymryd rhan mewn seremoni i anrhydeddu saith o’u cyn-ddisgyblion a laddwyd yn y brwydro a disgyblion y ‘National School’ yn saliwtio’r Rhestr Anrhydedd.

Trist iawn i gofnodi rhagor o golledion,- un ar Fawrth 3ydd a thri o’r Gatrawd Gymreig ar Fawrth 9fed.

One hundred years ago to this week conscription came into force and in Aberystwyth County School Records Book (to be found in the Ardwyn collection held at Ceredigion Archives) there is an entry regarding teachers who appear before the local tribunal for exemption.

‘All Life Sacred’ refers to the views of an Aberystwyth teacher who applies for exemption as ‘To him all war was wrong, and he could not take part in it’ . There are also reports of such tribunals in Lampeter and Cardigan area.

Again there are many reports on those who have ‘responded to their country’s call’- from Llanon, Lampeter, Aberystwyth, Pontrhydygroes and Mydroilyn.

Aberystwyth schools celebrate St. David’s day, the boys of Alexandra Road participating in a ceremony which honours the memory of seven old pupils who had fallen in the war, whilst in the National School the pupils undertake the ‘march past’ with the ‘Roll of Honour’ as the saluting base.

Finally, there are 4 losses.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/ Losses

3 Mawrth/March 1916

Josiah Williams of Ystumtuen, aged 22. Private, Royal Welch Fusiliers

9 Mawrth/March 1916

Daniel Thomas Evans of Blaenpennal, aged 34. Private, Welsh Regiment

Nathaniel Davies of Lampeter, aged 19. Private, Welsh Regiment

John Jones of Lampeter, aged 19. Private, Welsh Regiment

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s