Wythnos/week 84: 10-16 Mawrth/March 1916

[English below]

Yn y Tribiwnlys yn Aberteifi mae’r awdurdodau milwrol yn apelio yn erbyn rhai o’r penderfyniadau y gwnaethpwyd yn y cyfarfod blaenorol.

Cyhoeddir rhagor o luniau;-

Is-gapten Dr D. Rees Jones a Preifat T.J. Watkins o Dregaron; Mr. O. Williams a’i feibion o Dalybont; Is-Gomander Henry T. Davies o Gei Newydd; Parch T.O. Lloyd, B.A. o Lanilar; Bert Pateman a Chorporal Pateman o Lanbadarn; Sarsiant Jenkins a Chorporal Jenkins, Bryncarnedd, Aberystwyth; Taniwr D.A. Williams, Greenfield Street, Aberystwyth; Peiriannydd John Morris, Northgate Street, Aberystwyth.

Mae’r newyddion o farwolaeth Preifat Richard Williams yn cyrraedd ei fam yn Llangeitho(gweler wythnos 81 o’r blog yma).

Mae staff a disgyblion Ysgol Sirol Aberteifi yn cyflwyno oriawr i Mr W.T. Richards, athro sydd ar fin ymadael tra bod dau deulu o ffoaduriaid o wlad Belg yn gadael am Lundain.

Yn Llanafan mae’r plant yn gwisgo cenhinen a baner y ddraig goch yn chwifio i ddathlu Dydd Gŵyl Ddewi.

Ar Fawrth 15fed bu farw John Richard Davies,- fe’i lladdwyd gan grenâd reiffl.

The Tribunal meetings continue. In the Aberystwyth borough Tribunal 31 applied for exemption (2 of these being conscientious objections) whilst 100 applications were received in the Aberystwyth rural district. Most were granted. In the Cardigan Rural District Tribunal the military authorities had appealed against some of the decisions made in the previous meeting.

Further portraits are published: Lieut. Dr. D. Rhys Jones and Private T.J. Watkins of Tregaron; Mr O. Williams and sons of Talybont; Lieut.-Commander Henry T. Davies of New Quay; the Rev. R.O. Lloyd, B.A. of Llanilar; Bert Pateman and Corpl. Pateman of Llanbadarn; Sergt. Jenkins and Corpl. Jenkins of Bryncarnedd, Aberystwyth; Stoker D. A. Williams, Greenfield Street, Aberystwyth; Sapper John Morris, Northgate Street, Aberystwyth.

Mrs Maud Williams of Llangeitho receives news that her son, Private Richard Williams has died in France (see week 81 of this Blog). Meanwhile Sergt. S. Morgan, Private Tom Thomas and Private Lewis Jones leave for the front.

The staff and scholars of Cardigan County school present Mr W. T. Richards with a wristlet watch as a tribute of esteem on his leaving and on Tuesday morning two families of Belgian refugees leave Cardigan for London.

Units stationed in Wales are not to be sold beer, cider or perry in the canteens.

St. David’s Day is celebrated enthusiastically in Llanafan, the red dragon being flown and each child sporting a leek.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

22 Mawrth/March 1916

John Walter Evans of Lampeter, aged 22. Private, Royal Welch Fusiliers

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s