Wythnos/week 85: 17-23 Mawrth/March 1916

[English below]

Wythnos 85 ac y mae Is-gapten E.D.T. Jenkins M.A. ac Is-gorporal Isaac Davies adre’ yn Llangwyryfon; Mae Preifat E.T. Davies yn synnu rhai o bobl Eglwys Gynulleidfaol Towyn a derbynnir newyddion y bod Is-gorporal T. Richards wedi ei anafu yn Ffrainc.

Ceir apêl oddi wrth y RSPCA am arian tuag at ei gwaith gyda cheffylau’r fyddin.

Gweler y bod dynion priod Llanbedr pont Steffan yn protestio yn erbyn cael eu galw lan cyn y dynion sengl sydd ar gael.

Mae adroddiad byr ar farwolaeth Albert Bailey, pêl droediwr poblogaidd yn Llandysul yn ogystal â Phreifat Jack Lewis o Horeb. (Cofnodwyd y ddau yn wythnos 82 er mai John Lewis ydyw enw Jack yno,- fe’i hanafwyd yn y ffosydd ar Fawrth 1af a bu farw ar y 3ydd). Eto yn Llandysul codwyd £9.10s.4c ar Ddiwrnod y Faner Gymreig. Disgwylir Mr D.T. Lloyd adre’ yn fuan ac y mae yna alwad am frodor o Landysul i gynrychioli’r dre’ ar Dribiwnlys Apêl y Sir.

Llongyfarcha Mr Lloyd George Pwyllgor Eisteddfod Aberystwyth ar sicrhau cronfa gwaranti sylweddol. Yn ôl yr addroddiad,- If they had failed to do so he would have taken the hat round himself.

Mae’r ‘Aberaeron War Working Party’ wedi cyfrannu’n dda tuag at eitemau i Ysbyty’r Groes Goch sydd ar fin agor tra bod T. Compton Herbert adre’ ar ôl pum mis yn y ffosydd.

Lluniau’r wythnos yma;-

Gyrrwr J.D. Daniel A.S.C. o New Cross
3 o feibion Tregaron
Preifat Thomas Rees Warrington o Aberystwyth a bu farw yn Ffrainc ar 22ain o Chwefror.
Biwglwr John Arthur Jones a Sarsiant Henry Prior o Aberystwyth
Dynion o Aberystwyth yn yr Aifft.

 

Week 85 and Lieutenant E.D.T Jenkins M.A. and Lance Corporal Isaac Davies are home in Llangwyryfon; Private E.T. Davies astonishes some people at Towyn Congregational Chapel and news is received that Lance Corporal T. Richards has been wounded in France.

The R.S.P.C.A. appeal for funds for its work in connection with army horses.

The attested married men in Lampeter protest against the calling up of married men before the list of available single men is exhausted.

In Llandysul popular footballer Albert Bailey is reported as having been killed in February (as seen in week 82 of the Blog) and Private Jack Lewis of Horeb is also mentioned – probably the same casualty as that recorded in week 82, John Lewis who was wounded in the trenches on March 1st and died of his wounds on the 3rd March.

Again in Llandysul, Welsh Flag Day realises £9.10s.4d. Mr T.D. Lloyd is saved and expected home soon and there is a wakeup call for a Llandysulian to represent the town on the County Appeal Tribunal.

Mr Lloyd George congratulates the Aberystwyth Eisteddfod Committee on obtaining a substantial guarantee fund. According to the report,- ‘If they had failed to do so he would have taken the hat round himself’.

In Aberaeron a large portion of the items required for the Red Cross Society’s Hospital which is about to be opened has been supplied by the Aberaeron War Working party whilst 17 year old T. Compton Herbert visits home after five months in the trenches.

This week’s photographs are of:

Driver J.D.Daniel A.S.C. of New Cross
3 sons of Tregaron
Private Thomas Rees Warrington of Aberystwyth who died in France on Feb 22nd.
Bugler John Arthur Jones and Sergeant Henry Prior of Aberystwyth.
Aberystwyth men in Egypt.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

22 Mawrth/March 1916

John Walter Evans of Lampeter, aged 22. Private, Royal Welch Fusiliers

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s