Wythnos/week 86: 24-30 Mawrth/March 1916

[English below]

Parha wna’r ymdrechion yn Aberaeron i godi arian tuag at yr ysbyty bach tra penderfynwyd gwneud trefniadau ar gyfer casglu a pharatoi mwsogl yn Aberystwyth.

Gweler lluniau saith aelod o staff y Cambrian News sydd wedi ymuno a’r fyddin.

Yng Ngoginan mae Preifat Richard Williams yn gwella o niwmonia tra bod Is-gorpral Tom Morgan yn gadael am Ffrainc.

Mae Ernest M. Williams, A.B. teiliwr o Dalybont wedi penderfynu aberthu ei fusnes ar gyfer gwneud rhywbeth dros ei wlad tra bod y ddau frawd, S.O. Morgan ac R.O.Morgan wedi listio gyda Byddin Ymgyrchol Awstralia.

Yn ‘War Items’ Tregaron mae son am ddau frawd arall sef Preifat Aubrey Thomas a Preifat W. Jones-Thomas. Yn ystod pedwar mis o ymladd yn y ffosydd maent wedi cwrdd â’i gilydd teirgwaith.

Ceir son eto am Albert Bailey,- cydymdeimlwyd a’i deulu yn Warrington.

Mae rhagor o newyddion am y rhai sydd wedi ymuno a’r fyddin, wedi eu hanafu, a.y.b. yn ‘War Items’.

Bu farw Frank Miles pan suddwyd yr SS Trewyn gan long danfor a lladdwyd Evan John Lloyd yn y Ffatri Arfau ym Mhen-bre.

The war effort continues at home, equipping and collecting funds for the cottage hospital in Aberaeron and arrangements being made by the Aberystwyth War Service Committee for the collection and preparation of sphagnum moss, a requisite for military hospitals.

The Cambrian News prints seven photographs of their staff who are contributing to the forces.

In Goginan Private Richard Williams is recuperating from pneumonia and Lance Corporal Tom Morgan leaves for France.

Mr Ernest M. Williams, A.B. of Talybont, a master tailor, has come to the conclusion that he must sacrifice his whole business in order to do something for his country, whilst two brothers, S.O. Morgan and R.O. Morgan also from Talybont have enlisted with the Australian Expeditionary Forces.

The War Items from Tregaron has a report on another two brothers, Private Aubrey Thomas and Private W. Jones-Thomas who, during four months of severe trench warfare, have seen each other three times.

Once more Rifleman Albert Bailey is mentioned, a letter of condolence signed by 50 Llandysul residents being forwarded to his relatives in Warrington.

Snippets of news regarding those who have joined up, been wounded, awarded for gallantry, etc are reported under ‘War Items’ whilst in the House of Commons Mr. Walter Long states that there should be no difficulty in receiving evidence from Welsh-speaking people who come before the Appeal Tribunal.

Finally, there are two losses: Frank Miles is killed when the SS Trewyn is sunk by a German submarine and Evan John Lloyd is killed at the Pembrey Ordnance Factory.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

24 Mawrth/March 1916

Frank Reginald Miles of William Street, Cardigan, aged 20. Apprentice, Mercantile Marine

29 Mawrth/March 1916

Evan John Leonard of The Prince of Wales, Aberaeron, aged 26.Civilian, munitions worker

 

 

 

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s