Wythnos/week 88: 7-13 Ebrill/April 2016

[English below]

Rhagor o luniau o ddynion Aberystwyth a Llanon yn y Cambrian News – gweler y bod un ohonynt, (yn ôl colofn Aberystwyth) sef John Arthur Jones adre ar ryddhad tra bod pump arall adre’ o’r Aifft. Gweler hefyd lun o bedwar o Aberystwyth wedi ei dynnu ger y Pyramidiau.

Mae D. Morgan Powell yn datgan ei safbwynt fel gwrthwynebwr cydwybodol yn llythyr o dan ‘Correspondence’.

Derbynnir llythyr o ddiolch am barseli gan Mr D. Herbert o Oginan ac y mae Preifat Morgan Jones adre am seibiant.

Yn Llanbedr pont Steffan ceir gwasanaeth coffa i Breifat J. W. Evans a bu farw o’i anafiadau (nodwyd yn wythnos 85) tra bod dau achos i benderfynu yn y Tribiwnlys Bwrdeistref.

Cyhoeddir rhagor o luniau ddynion Tregaron, Pontrhydfendigaid a Thalybont.

Cynigir cynnig arbennig ar ddelweddau wedi eu mwyhau gan ‘Gyde and Pickford, Pier Street’.

Anogir eu cyfranogwyr i fod yn fyr a chryno gan y Cardigan and Tivyside gan nad oes gymaint o le nawr i eitemau gan fod y papur yn llai mewn maint.

Llandysul – mae yna 31 achos i’w clywed yn y Tribiwnlys Ardal Wledig yn ogystal ag un cais i ddileu tystysgrif a chaniatawyd eisoes.

Cynhelir cyfarfod Pwyllgor Ffoaduriaid Belg yn festri’r Tabernacle.

Mae Capten B. J. Davies a Preifat H.V. Young adre’

Derbyniwyd carden bost arall oddi wrth E.O.D. gan Mrs Davies, Sychpant, Llandysul,-mae e’n eitha’ da ac wedi derbyn llythyr a pharsel Mrs Davies. Bydd llythyr i ddilyn mor fuan ag sy’ bosib.

Tair colled arall yr wythnos yma.

More photographs of Aberystwyth and Llanon men who are serving appear in the Cambrian News,-one of which, John Arthur Jones is home on leave according to the news under the ‘Aberystwyth’ heading whilst five members of the Cardigan Battery were home from Egypt. A photograph of four other Aberystwythians taken at the Pyramids can also be seen.

Morgan of Powell Street’s expresses his views as a conscientious objector in a letter published in the Cambrian News. 

Mr. D. Herbert of Goginan receives letters of thanks for parcels sent to Lance-corporal J. James, Jack Evans, and Sapper J. Jones whilst Private Morgan Jones has been home on leave.

A memorial service to Private J.W. Evans is held in Lampeter (as noted in week 85) whilst there are two cases for decision in the Borough Tribunal.

Further photos published this week include those of men of Tregaron, Pontrhydfendigaid and Talybont.

Gyde and Pickford, Pier Street, Aberystwyth, offer special terms for enlarged photographs of men at the front.

‘Bwrdd y Golygydd’ in the Cardigan and Tivyside Advertiser’ explains the decisions having to be made by the newspaper’s editorial board with regard to what material is chosen to be published and stresses the importance of being concise; as mentioned last week, the paper has decreased in size due to the paper shortage.

Llandysul – there are 31 cases down for hearing in the Rural District Tribunal, as well as one case in which an application is made to cancel the certificate already granted. The Belgian Refugee Committee holds its monthly meeting in the Tabernacle Vestry-room.

Captain B.J. Davies and Private H.V. Young are home.

Mrs Davies, Sychpant receives another Field Service Post Card from E.O.D,- he is ‘quite well’, and has received Mrs Davies’ letter and parcel. A letter is to follow at the first opportunity.

Sadly, there are three further losses this week.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

9 Ebrill/April 1916

David Morgan of Llandysul, aged 44. Private, Welsh Regiment

Arthur Jones of Llanarth, aged 18. Private, South Wales Borderers

12 Ebrill/ April 1916

Simon Rees Williams of Aberaeron, aged 34. Private, Welsh Guards

 

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s