Wythnos/week 90: 21-27 Ebrill/April 1916

[English below]

Wythnos 90 a bu farw Gynnwr Leon Jones o Lanbedr pont Steffan yn yr Aifft. Ceir casgliad arall o ffotograffau o fechgyn Aberystwyth a Thregaron yn y Cambrian News.

Bydd Mrs Silyn Roberts yn annerch cyfarfod ar sut y gall ferched helpu’r ffermwr tra bod Preifat Arthur Edwards yn dychwelyd i’r ffosydd.

Mae Peiriannydd J.D. Morris yn gwella’n dda mewn ysbyty yn y wlad yma ar ôl ei anafu ac mae Capten D. Jones wedi gadael am yr Havre.

Derbynnir llythyr gan Gydbwyllgor Heddlu Sir Aberteifi yn annog cynhwysiad o ferched wedi eu hyfforddi.

Ni fydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn gorfod talu’r dreth adloniant.

Yn Llanafan gofynnir Mrs Crawley-Boevey am gymorth marched i weithio’r tir ac is-gapten Llew Evans adre am arhosiad byr.

Yn Llangeitho derbynnir Mrs Morgan carden bost oddi wrth Breifat D.D. Rowlands yn dweud ei fod wedi ei anafu, tra bod Preifat John W.P. Jenkins wedi bod adre yn Llanon a Chapten W.J. Evans yn dysgu sgiliau morwriaethol i’w gyd garcharorion yn Rubleben yn yr Almaen.

Mae’r gwaith amaethyddol yn mynd ‘mlaen yn dda ym Mydroilyn tra bod Peiriannydd John Daniel Thomas o Ffynoniwan wedi ei ollwng yn wael o’r ffrynt.

Ceir son eto am Mrs Crawley Boevey a Mrs Silyn Roberts o dan y pennawd ‘War Service for Women’.

Ceir cynnig gerbron Cyngor Ardal Wledig Llandysul y dylai dynion rhewl derbyn 4c y dydd o fonws rhyfel a derbynnir llythyr oddi wrth Dr A.T. Evans, M.B. ynglŷn â chlefydau heintus.

Gweler amryw o adroddiadau ar y Rhyfel yn ‘Pell ac Agos’, o gynhadledd yng Nghaerfyrddin i’r brwydro yn Verdun a llefydd eraill.

Yn olaf yr wythnos yma ceir gofnod o dri yn colli eu bywydau,- Leon Jones, David Jones ac Issac David Evans.

 

The ninetieth week of the war and Gunner Leon Jones of Lampeter dies of a heart attack in Egypt. Another batch of photographs of Aberystwyth and Tregaron men are published in the The Cambrian News.

Mrs Silyn Roberts is to deliver an address on ‘How Women Can Help the Farmer’ whilst Private Arthur Edwards returns to the trenches after a short stay at home.

Sapper J.D. Morris is making favourable progress in a hospital in this country after being  wounded and Captain D. Jones has left for Havre.

A letter urging the inclusion of properly trained women by the Criminal Law Amendment Committee is received by the Cardiganshire Joint Police Committee.

The National Eisteddfod is to be exempt from the amusements tax.

In Llanafan Mrs. Crawley-Boevey solicits the help of girls on the land and Lieutenant Llew Evans pays a brief visit home.

Mrs Morgan of Llangeitho receives a field postcard from Private D.D. Rowlands stating that he is wounded but hopes to be discharged soon, whilst in Llanon Private John W.P. Jenkins has been home for a few days and Captain W. J. Evans is teaching navigational skills to his fellow prisoners at Rubleben in Germany.

Agricultural operations in Mydroilyn are progressing well whilst Sapper John Daniel Thomas of Ffynoniwan has been invalided home from the front.

Rev T.R. Morgan, Tynlon represents the Swyddffynnon district at the Welsh Soldiers Welfare conference held at Carmarthen.  Lieut. D.G.Osborne Jones is soon to proceed abroad.

Mrs Crawley Boevey and Mrs Silyn Roberts are again mentioned under the heading ‘War Service for Women’.

The Llandyssul Rural District Council discuss the motion brought forward that the roadmen should be paid 4d. a day war bonus and a letter is received from Dr. A.T. Evans, M.B.  requesting that military authorities should immediately isolate any suspected case of spotted fever or any dangerous infectious diseases.

‘Pell ac Agos’ in the Cardigan snd Tivyside Advertiser reports on various aspects of the War home and abroad,- from the conference held in Carmarthen regarding the welfare of Welsh soldiers after the war to what is occurring at Verdun, Caucasia, Trebizond and Mesopotamia.

Finally and sadly there are 3 losses;- Leon Jones, David Jones  who falls at Ypres and Issac David Evans who dies of dysentery.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

21 Ebrill/April

Leon Jones of Lampeter, aged 26. Gunner, Royal Artillery

23 Ebrill/April

David Jones of Llangwyryfon, aged 20. Private, Queen’s Own (Royal Kent Regiment)

24 Ebrill/April

Isaac David Evans of Llanon, aged 25. Driver, Royal Army Service Corps

 

 

 

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s