Wythnos/week 91: 28 Ebrill/April-4 Mai/May 1916

[English below]

Gweler y darn ‘Hiraeth’ gan M.J. yn y Cardigan and Tivyside Advertiser lle mae’n mynegi ei theimladau a dwyn i gof atgofion melys o droedio’r bryniau gyda’i chariad cyn iddo gael ei ddwyn i ffwrdd i’r rhyfel creulon.

Truenus i’w darllen am drafferthion T. Bryn Jones yn llyfr log Aberporth sydd yn gorfod ymaelodi a’r fyddin.

Mwy o luniau o’r bechgyn o Aberystwyth, Bow Street a Llanbedr Pont Steffan sydd wedi aelodi tra bod Dr Parry Williams wedi ei eithrio ar sail gwrthwynebiad cydwybodol.

Mae Preifat Tom Lloyd o Felinfach wedi goroesi cyfnodau hir yn wynebu’r gelyn ond yn nawr yn gwella ar ôl derbyn llawdriniaeth ar ôl iddo gael ei daro’n sâl.

Cyfeiriwyd eto at Mrs Crawley Boevey sydd wedi ei hethol yn Llywydd y Pwyllgor Ardal ar gyfer trefnu gwasanaeth rhyfel amaethyddol i fenywod. Mae’n debyg y bod y nifer o fenywod sy’n gweithio ar dir canolbarth Sir Aberteifi yn uwch nag unrhyw le arall yn y wlad.

Gweler hefyd nag oes un dyn sengl o oedran milwrol (heblaw am weithwyr amaethyddol) ar ôl yn Nhalybont.

Aberaeron – apêl gan Ysbyty’r Groes Goch am gramoffon.

Derbyniwyd cylchlythyr gan Gyngor Tref Aberteifi ynglŷn â rhai o’r darpariaethau yn y Ddeddf Cofrestru Genedlaethol.

Colled arall pan dderbyniodd David Rees Davies o Aberystwyth ergyd farwol ar y ffrynt yn Dickesbusch.

M.J. writes the poem ‘Hiraeth’ which expresses her feelings as she wanders the hills remembering the time when the world was free of the cruel war and when she had spent hours walking hand in hand with her loved one who has been taken away from her.

The Log Book of Aberporth records the sorry plight of T. Bryn Jones who ‘has to join the colours under the Military Service Act’ .

There are further images of those men who have enlisted from Aberystwyth to Bow Street to Lampeter whilst Dr Parry Williams is exempted on conscientious grounds.

Private Tom Lloyd of Felinfach, who has escaped unharmed even though having faced the enemy for a long period, is now recovering in hospital after undergoing an operation.

Mrs Crawley Boevey is again mentioned, this week as having been appointed President of the District Committee of the movement to organise agricultural war service for women. It is said that the number of women working on the land in central Cardiganshire is greater than anywhere else in the country.

It is reported that not a single man of military age (with the exception of farm hands) is left in Talybont.

Aberaeron- the Red Cross Hospital appeals for a gramophone.

A circular is received by Cardigan Town Council with regard to certain provisions of the National Registration Act.

Sadly, David Rees Davies is mortally wounded on the frontline at Dickesbusch and dies on the 1st of May.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

1 Mai/May 1916

David Rees Davies of Aberystwyth, aged 23. Sergeant, King’s Shropshire Light Infantry

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s