Wythnos/week 96: 2-8 Mehefin/June 1916

[English below]

Bu farw dau arall yr wythnos hon – John Morgan Evans o Aberaeron a John David Williams o Langwyryfon.

Gwelir lluniau yn y Cambrian News o’r Preifat E. Davies o Lambed a’r Cloddiwr R. Hopton o Aberystwyth, ynghyd â’r ddau frawd, Robert a Teddy Lloyd. Yn Archifdy Ceredigion cedwir mwy o luniau (Casgliad Sue Passmore, Bocsys 12.1 a 12.2) o’r ddau frawd Penry ac Alwyn Davies, y cyntaf ohonynt wedi goroesi’r brwydo yn Gallipoli.

Derbynia’r Capten Goronwy Owen o Benllwyn fedal yr Urdd Gwasanaeth Nodedig.

Cynhelir yr Eisteddfod Genedlaethol yn Aberystwyth ym mis Awst, a fyddai’n gyfle i fanteisio ar ymdeimlad gwladgarol wrth godi arian at y rhyfel.

Mae R.S.M. Fear yn cael mwy o lythyrau oddi wrth wŷr o Aberystwyth sy’n ymladd dramor – sonia’r Magnelwr Sam Cook ei fod yn credu y bydd y Rhyfel yn para’n hwy na’r hyn y mae llawer yn ei ddisgwyl.

Llandysul – bydd casgliad yn mynd o amgylch drysau tai i godi arian i helpu carcharorion rhyfel, a chyhoeddir apêl yn Aberteifi a’r cyffiniau am weithwyr i gynorthwyo Mrs Gower wrth becynnu ac anfon parseli at garcharorion rhyfel.

Ceir cythrwfl mewn tribiwnlys yn Aberteifi ar ôl i gynrychiolydd y fyddin, Is-gapten Lewis, honni fod Miss Jane Evans yn ymyrryd ag ymgeiswyr.

Another 2 losses this week,- John Morgan Evans of Aberaeron and John David Williams of Llangwyryfon.

Photographs in the Cambrian News are of Lampeter’s Private E. Davies and Aberystwyth’s Sapper R. Hopton and brothers Robert and Teddy Lloyd. Additional  photographs are held in Ceredigion Archives (Sue Passmore Collection Box 12.1 and Box 12.2) of brothers Penry and Alwyn Davies, the former being a survivor of Gallipoli.

Penllwyn native Captain Goronwy Owen is awarded the D.S.O.

The National Eisteddfod to be held at Aberystwyth in August is to provide a patriotic opportunity aiding war funds.

R.S.M. Fear receives more letters from Aberystwyth men on active service abroad,-Gunner Sam Cook writes that he thinks the War will last longer than some believe.

Llandysul,- there is to be a house to house collection to raise funds in order to help prisoners of war whilst an appeal is made in Cardigan and district for workers to assist Mrs Gower in packing and addressing parcels which are to be sent to the prisoners of war.

Also at Cardigan there are stormy scenes at a tribunal due to Miss Jane Evans apparently interfering with applicants according to the military representative Lieut. Lewis.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

6 Mehefin/June 1916

John Morgan Evans of Alban Square, Aberaeron, aged 34. Sergeant (Signaller), 562 South African Rifles

8 Mehefin/June 1916

John David Williams of Llangwyryfon, aged 20. Private, Welsh Regiment

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s