Wythnos /week 97: 9-15 June/Mehefin 1916

[English below]

Mae’n wythnos 97 yn y Rhyfel ac ni chaiff Daniel Williams a W.E. Edwards, athrawon yn Ysgol Sirol Aberteifi, eu galw i’r rhyfel cyn Gorffennaf 31. Mae’r disgyblion yn barod i gynorthwyo gyda’r cynhaeaf gwair.

Darllena Maer Aberteifi lythyr yng nghyfarfod Cyngor y Dref ynglŷn â chynnig i goffáu’r dioddefaint yn Serbia.

Daw newyddion trist bod Mathias Cardigan Vendewalle, y baban Belgaidd cyntaf a aned yn Aberteifi, wedi marw yn Llundain.

Caiff Baner y Gorfforaeth ei hanner-gostwng yn Aberteifi pan glywir am farwolaeth Kitchener.

Cyhoeddir llun o’r Preifat Parry Maclean yn y Cardigan and Tivyside Advertiser o dan y pennawd ‘Local Men and the Naval Fight’. Roedd Maclean ar fwrdd HMS Defence (y soniwyd amdani yn wythnos 95) pan suddwyd y llong a’r criw i gyd.

Yng ngholofn ‘Teithiau’r Milwr’ nodir bod wyth o bob deg menyw yn nhref Bedford yn gwisgo dillad duon – prin iawn yw’r teuluoedd nad ydynt wedi profi’r boen ar ôl ugain mis o ymladd ar y Cyfandir.

Dylai ffermwyr wneud trefniadau ymlaen llaw ar gyfer prynu a thrwsio peiriannau amaethyddol, yn ôl y Bwrdd Amaeth a Physgotfeydd.

Yn y Cambrian News gwelir lluniau o’r ddau frawd, y Preifat Willie Joseph a’r Is-gorporal David Joseph, a dysgwn fod Cyngor Tref Aberystwyth wedi trafod cynnig i godi cofadail parhaol pan ddaw’r rhyfel i ben.

Mae Cymdeithas Athrawon Aberteifi’n cynnal ei chynhadledd flynyddol yn Llanbedr Pont Steffan, lle mae pleidlais o blaid cynnig i fynegi cydymdeimlad â Mr a Mrs Osborne Jones, Swyddffynnon.

Mae’r Is-gapten Dros Dro Daniel Walter Morgan, nai Mr David Morgan, Ffosgoy, Lledrod, yn cael y Groes Filwrol, ac felly hefyd yr Is-gapten John Gwynne Howell o Dal-y-bont.

Bu farw tri arall yr wythnos hon.

Week 97 of the war and Cardigan County School  teachers Daniel Williams and W.E. Edwards are not to be called up before July 31. Pupils are prepared to help with the hay harvest.

The Mayor of Cardigan reads a letter at the Cardigan Town Council regarding a proposal to commemorate the sufferings of Serbia.

Sadly, Mathias Cardigan Vendewalle, the first Belgian baby born in Cardigan, has died in London.

The Corporation Flag flies at half-mast in Cardigan as news is received of the death of Lord Kitchener.

A photograph of Private Parry Maclean is published in the Cardigan and Tivyside Advertiser under the heading ‘Local Men and the Naval Fight’. Private Maclean was on the HMS Defence (as recorded in week 95’s losses),- the entire crew was lost.

‘Teithiau’r Milwr’ writes that 8 out of 10 women in Bedford are in black,- very few families are unaffected by the 20 months of fighting on the Continent.

Farmers are advised to make early arrangements for the purchase and repair of agricultural machinery by the ‘Board of Agriculture and Fisheries’

Phographs of brothers Private Willie Joseph and Lance Corpl David Joseph are to be seen in the Cambrian News and Aberystwyth Town Council discuss the proposition that a permanent memorial should be raised at the close of the war.

The Cardiganshire Association of Teachers N.U.T. holds its annual conference in Lampeter where a vote of sympathy is passed with Mr and Mrs Osborne Jones, Swyddffynnon.

Temporary-lieut Daniel Walter Morgan, a nephew of Mr David Morgan, Ffosgoy, Lledrod is awarded the Military Cross as is also Lieut John Gwynne Howell of Talybont.

Yet another 3 losses this week.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

10 Mehefin/June 1916

Absalom Williams of Talybont, aged 53. Sergeant, Royal Welch Fusiliers

11 Mehefin/June 1916

John Evan Clarke of Llanrhystud, aged 27. Driver, Royal Army Service Corps.

13 Mehefin/June 1916

Arthur Parker of Llandysul, aged 21. Private, Canadian Infantry.

&nbsp

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s