Wythnos/week 102: 14-20 Gorffennaf/July 1916

[English below]

Wythnos 102 ac mae’r colledion yn parhau – mae naw arall wedi marw.

Ceir rhagor o adroddiadau o bentrefi a threfi’r Sir:

Borth: anafwyd John Simon a Harry Roberts, yr olaf am yr eilwaith.

Cwrtnewydd: cyhoeddir rhestr o enwau’r rhai hynny a fu gartref ar seibiant.

Llanon: daeth torf o bobl i wasanaeth angladdol y Gyrrwr John Evans Clarke, A.S.C.

Y Ceinewydd: gwenwynwyd y Preifat Tudor Phillips gan nwy wrth gymryd rhan yn yr ‘ymgyrch fawr’ yr wythnos flaenorol.

Tregaron: ymddengys fod pob un o wŷr Tregaron a gymerodd ran yn yr ‘ymgyrch fawr’ wedi dod drwyddi’n ddianaf. Mae Dr J.T. Lloyd, Llys Einon a’r Preifat Frank T. Evans, Prospect House yn falch o weld ei gilydd ar faes y gad.

Ceir ‘Café Chantant’ (codi canu) yn yr Hen Ystafelloedd Cynnull, a chyhoeddir hysbyseb i nodi Wythnos Cynilion Rhyfel yn y Cambrian News.

Urddwyd y Capten Goronwy Owen yn Gydymaith yr Urdd Gwasanaeth Nodedig, yn ôl Llyfr Cofnodion Ysgol Sirol Aberystwyth Cyfrol II 1913 – 1926 (Archifdy Ceredigion, Casgliad Ardwyn ARD/3/2).

Gwelir llun o faes y gad a dynnwyd ar 1 Gorffennaf, 1916.

Yn olaf, gwelwn fwy o hysbysebion sy’n sôn am y lluoedd arfog, gan gynnwys Soldier Sam (Bird’s Blanc-Mange) ac mae hysbyseb am ddillad isaf Chileprufe yn cyfeirio at y Llynges.

 

Week 102 and the casualties continue – another 9 losses.

More reports can be read from the villages and towns of the County:

Borth: John Simon and Harry Roberts have been injured, the latter for the second time.

Cwrtnewydd: a list is printed of the names of those who have been home on furlough.

Llanon: large numbers attend the funeral sermon to Driver John Evans Clarke, A.S.C.

New Quay: Private Tudor Phillips has been gassed taking part in last week’s ‘great advance’.

Tregaron: all the Tregaron men involved in last week’s ‘great advance’ seem to have escaped injury. Dr J.T. Lloyd, Llys Einon and Private Frank T. Evans, Prospect House are glad to meet each other at the front.

A ‘Café Chantant’ (a bit of a sing song) is held at the Old Assembly Rooms, and an advert for ‘War Savings Week’ is placed in the Cambrian News.

Captain Goronwy Owen has been made a Companion of the Distinguished Service Order which is recorded in the Aberystwyth County School Records Book Vol. II, 1913 – 1926 (Ceredigion Archives Ref. Ardwyn Collection ARD/3/2)

An image from the front can be seen dated 1 July 1916.

Finally, advertisements continue to refer to the armed forces, e.g. ‘S of course for Soldier Sam’ (Bird’s Blanc-Mange) and there is a reference to the Navy by ‘Chileprufe Underwear’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

 

Colledigion/Losses

14 Gorffennaf/July 1916

Edward John Evans of Baker Street, Aberystwyth, aged 29. Company Sergeant Major, Kings Shropshire Light Infantry

15 Gorffennaf/July 1916

John Pates of Llanddewi Brefi, aged 26. Corporal, South Lancashire Regiment

18 Gorffennaf/July 1916

John Owen of Llangranog, aged 36. First Mate, Mercantile Marine

19 Gorffennaf/July 1916

James Evans of Llandysul, aged 24. Private, Machine Gun Corps

Richard David Davies of Strata Florida, aged 33. Private, Australian Force

Ceredig Ellis of Aberystwyth, aged 34. Second Lieutenant, Royal Welch Fusiliers

20 Gorffennaf/July 1916

John Davies of Cellan, aged 23. Rifleman, London Regiment

John Garfield Evans of Cellan, aged 22. Lance Corporal, Royal Welch Fusiliers

Daniel Edwin Edwards of Llanon, aged 25. Private, Royal Welch Fusiliers

 

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s