Wythnos/Week 105: 4-10 Awst/August 1916

[English below]

Mae Cyngor Amaethyddol Cymru’n cynnal cyfarfod arbennig i drafod beth i’w wneud pan fydd y milwyr yn dychwelyd, a chyhoeddir ‘Gorchymyn Goleuadau (Cymru a Lloegr) 22 Gorffennaf, 1916’ yn y Cambrian News.

O dan ‘Local War Casualties’ cawn glywed am y colledion mawr dros y dŵr, gan gynnwys pêl-droediwr o dîm Tref Aberystwyth, ‘Tucker’; yr Is-gorporal James John Herbert Howard a’r Cloddiwr Tim M. Jones o Lwyncelyn – caiff ei fam glywed y newyddion trist ar 25 Gorffennaf, diwrnod ei ben-blwydd yn un ar hugain oed.

Tal-y-bont – Mae’r pentref yn pryderu ynglŷn â Dick Humphreys a Tommy Jones.

Ponterwyd – Mae’r Uwch-ringyll John R. Jones yn ennill y fedal filwrol am ei ddewrder.

Ceinewydd – ni chaiff neb fynd ar y Pier wedi machlud yr haul mwyach.

Aberporth – mae’r Preifat David Thomas wedi’i anafu unwaith eto.

Bydd yr elw o’r cyngherddau a gynhelir yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn mynd at achosion gwladgarol, ac mae rhywun dienw’n rhoi £5,000 yn rhodd i’r Llyfrgell Genedlaethol.

The question of what is to happen when the soldiers return is discussed at a special meeting of the Welsh Agricultural Council, and the Order cited as the ‘Lights (England and Wales) Order of the 22nd July, 1916’ is printed in the Cambrian News.

‘Local War Casualties’ reports on the heavy losses suffered from the death of Aberystwyth Town footballer ‘Tucker’, Lance-corporal James John Herbert Howard, and Sapper Tim M. Jones of Llwyncelyn, his mother receiving the sad news on the 25th July, his twenty-first birthday.

Talybont – Anxiety in the village as to the fate of Dick Humphreys and Tommy Jones.

Ponterwyd – Sergeant Major John R. Jones is awarded the military medal for gallantry.

New Quay – the Pier is no longer to be frequented after sunset.

Aberporth – Private David Thomas has been wounded again.

The proceeds from the concerts to be held at the National Eisteddfod will be donated toward patriotic causes whilst the Welsh National Library receives an anonymous gift of £5000.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

4 Awst/August 1916

James James of Llansantffraid, age unknown. Captain, unknown Regiment

George Thomas Jenkins of Swyddffynnon, aged 21. Private, Royal Welch Fusiliers

6 Awst/August 1916

David Lloyd of Lampeter, aged 28. Corporal, Royal Field Artillery

James Louis Thomas of Henllan, aged 33. Private, Australian Infantry

10 Awst/August 1916

David James Thomas of Blaenporth aged 23. Private, Royal Welch Fusiliers

Summer 1916 [unknown date during the build up to the Battle of the Somme]

William James of Taliesin. Pioneer, Royal Engineers

 

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s