Wythnos/week 107: 18-24 Awst/August 1916

[English below]

Cynhelir gwasanaethau coffa yn Silian a Llanbedr Pont Steffan, y cyntaf er cof am yr Is-gapten David Jones, Bryn Stores a’r ail er cof am y Rhingyll Benjamin Evans.

Gwelwn fwy o luniau o’r gwŷr sy’n ymladd, wedi’u hanafu neu wedi disgyn ar faes y gad, ac mae’r Tsar yn rhoi Medal Rwsia i’r morwr o Aberystwyth, R.A. Jones.

Yn Llandysul caiff Is-lefftenant F.A. Walker ei ddyrchafu, tra cynhelir gwasanaeth coffa arall – yr un yma er cof am y Rhingyll Enoch Davies (y soniwyd amdano sawl gwaith mewn adroddiadau blaenorol).

Ceir cerdd fach seml ond dirdynnol dros ben o’r enw Dim ond Llythyr o waith T. Gwernogle Evans, sy’n tristáu am oferedd y lladdfa ar faes y gad, a’r ffaith mai’r unig gysur a roddir i fam a thad sy’n colli unig fab yw rhyw lythyr swta a digalon.

Yn yr adroddiadau am yr Eisteddfod Genedlaethol sonnir am yr Orsedd yn ymgynnull ynghanol adfeilion yr hen gastell, a thelir teyrnged i genedlaetholdeb brwd trigolion Aberystwyth sydd wedi sicrhau parhad yr Ŵyl.

Memorial services are held in Silian and Lampeter for Corporal David Jones, Bryn Stores and Sergeant Benjamin Evans respectively.

Photographs of those in service, wounded or lost continue to appear whilst Aberystwyth seaman R.A. Jones is presented by the Tsar with a Russian medal.

In Llandyssul Second Lieutenant F.A. Walker is promoted whilst another memorial service is held, on this occasion for Sergeant Enoch Davies (mentioned many times in previous reports).

Dim ond Llythyr (‘Only a Letter’) is a simple but very sad poem penned by T. Gwernogle Evans expressing sorrow at the futility of the loss of life at the front and that the only recompense a mother and father receive for the loss of their only son is that of a short, sombre letter.

Reports regarding the National Eisteddfod describe the Gorsedd amid the ruins of the ancient castle and the patriotic zeal of Aberystwyth in ensuring the continuity of the event.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

20 Awst/August 1916

Trefor Lewis of Portland Street, Aberystwyth, aged 20. Private, Royal Army Medical Corps

21 Awst/August 1916

Walter Llewellyn Ladd of Church Street, Cardigan, aged 23. Private, Welsh Regiment

23 Awst/August 1916

Arthur Footitt (worked as coachmen at Aberllolwyn Mansion, Llanfarian), aged 31. Sergeant, Yorkshire Regiment

 

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s