Wythnos/Week 108: 25-31 Awst/August 1916

[English below]

Daw mwy o newyddion o bob cwr o’r sir. Mae mwy o luniau o’r gwŷr sy’n ymladd a chawn adroddiad am yr arwr o Aberystwyth, y Preifat F.J. Senior, yn cael Medal am Ymddygiad Rhagorol, a sonnir am y ‘Gallant Men of Wales’ nad oes neb yn gwybod beth ddigwyddodd iddynt.

Bu’r Preifat Tom Evans adref yn Llanddewi, ond mae’r pentref hefyd yn cael y newyddion fod yr Is-gapten Tommy Davies, Tŷ Mawr wedi marw.

Yn Felin-fach cynhelir gwasanaeth er cof am yr Is-gapten T.H. Davies, y Swyddfa Bost, a laddwyd yn Ffrainc ar Orffennaf 10.

Tua de’r sir cawn fwy o adroddiadau am wŷr wedi’u clwyfo, ac mae’r Is-gorporal J.E. Jenkins yn ysgrifennu at ei dad yn Aberteifi, i ddweud ei fod yn garcharor rhyfel yn Dulmen, Westffalia.

Bydd ffatrioedd gwlân y Gorllewin yn mynd ati i gyflogi menywod gan dalu’r un cyflog iddynt â’r dynion. Fodd bynnag, bydd gofyn i’r menywod roi’r gorau iddi pe bai’r gwaith yn mynd yn brin.

Mewn ymateb i gwynion sydd wedi dod i sylw’r ysbyty, mae claf yn ysgrifennu i ddweud bod cleifion Ysbyty’r Groes Goch yn Aberystwyth yn cytuno nad yw’r lifrai llwyd a’r sgarff goch yn addas.

Yn olaf, mae llawer o sôn am yr Eisteddfod Genedlaethol, gan gynnwys ymweliad Lloyd George a’r enillydd am y casgliad gorau o chwyn!

More news from across the county. Photographs of those involved in the fighting are again published and reports can be read regarding the Aberystwyth hero, Private F.J. Senior, being awarded the Distinguished Conduct Medal and of the ‘Gallant men of Wales’ who have been, or are reported missing.

Private Tom Evans has been home in Llanddewi but sadly the village also learns of the death of Corporal Tommy Davies, Ty Mawr.

Meanwhile in Felinfach a memorial service is held for Corporal T.H. Davies, Post Office who was killed in France on July 10th.

South of the County, there are further reports of local men being wounded and Lance-Corporal J.E. Jenkins writes home to his father in Cardigan stating that he is a prisoner of war at Dulmen, Westphalia.

Women are to be employed by the West Wales woollen factories and are to be paid the same rate of wages as males. However, the women are to stand off should any shortage of work arise.

In response to complaints which have reached ‘hospital ears’, ‘A Patient’ writes that the patients of the Red Cross Hospital in Aberystwyth are in agreement that a grey uniform and scarlet neckerchief is unbecoming.

Finally, there is much reporting of the National Eisteddfod from the visit of Lloyd George to W. Craven Llewelyn being the winner of the best collection of weeds!

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

27 Awst/August 1916

John Richard Jones of Llanrhystud, age unknown. Private, South Wales Borderers

29 Awst/August 1916

David Lewis Davies of Llangybi, age unknown. Private, King’s Shropshire Light Infantry

31 Awst/August 1916

Thomas Mathews of Glandyfi, aged 26. Driver, Royal Field Artillery

Thomas David Foulkes of Rhydyfelin, aged 25. Sergeant, Machine Gun Corps (Motors)

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s