Wythnos/Week 110: 8-14 Medi/September 1916

[English below]

Cofnodir bod chwe gŵr lleol arall wedi marw’r wythnos hon, gan gynnwys y Preifat D.B. Blake o Res Cae Glas, Aberteifi, a laddwyd wrth iddo osod gwifrau ar flaen y gad, yn ôl y Cardigan and Tivyside Advertiser.

Gwelwn luniau o’r Preifat David Lewis, iwmon o Dregaron; Preifat J.D. Evans, postman o Fethania; Capten Frederick C. Davies, y meddyg gwladgarol o’r Borth; y Trympedwr J.E. Jones; a’r Preifat D.O. Jones, myfyriwr o Langybi.

Bu’r Preifat Arthur Reed gartref ar seibiant yn Llangynfelyn ar ôl cael ei anafu yn Ffrainc, ac mae’r Preifat Evan J. Davies ar seibiant yn y Borth.

Yn y Cambrian News cawn ddarllen am ‘The Thrilling Experiences of Lampeter Captain’. Yn ôl yr adroddiad, Capten D. E. Jones o Heol yr Orsaf, Llanbedr Pont Steffan sydd bellach wrth y llyw ar fwrdd y bacedlong Hunstanton a gipiwyd oddi wrth yr Almaenwyr, ac mae wedi gweld nifer o droeon trwstan ers dod yn sgiper arni.

Mae Maer Aberteifi, Mr D.T. James, yn cael llythyr oddi wrth Is-gapten yn y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yn diolch i gyfeillion yn nhref Aberteifi am eu pecyn A1 o bethau da (yn enwedig y sanau), ac mae’n sôn mor anodd yw ysgrifennu wrth orwedd mewn twll bach y mae braidd yn medru cropian i mewn iddo.

A hundred years ago and it’s the one hundred and tenth week of the war.

Another 6 losses are recorded and the death of Private D.B. Blake of Greenfield Row, Cardigan while wiring in the front line is reported in the Cardigan and Tivyside Advertiser.

Photographs are of Tregaron yeoman Private David Lewis, Bethania postman Private J.D. Evans, patriotic Borth doctor Captain Frederick C. Davies Trumpeter J.E. Jones and Llangybi student  Private D.O. Jones.

Private Arthur Reed has been home on leave in Llancynfelin after being wounded in France and Private Evan J. Davies is on furlough at Borth.

The ‘Thrilling Experiences of Lampeter Captain’ can be read in the Cambrian News. According to the report Captain D. E. Jones of Station Terrace, Lampeter now commands the captured German steamer the ‘Hunstanton’ and has had several trying experiences since becoming skipper of the steamer.

The Mayor of Cardigan, Mr D.T. James receives a letter from a Lieutenant in the Royal Welsh Fusiliers thanking the friends of Cardigan town for their A1 parcel of good things (especially the socks), and describing how difficult it is to write lying down in a little hole which he can just crawl into. 

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Losses

8 Medi/September 1916

Isaac Evans of Lampeter, aged 28. Lance Corporal, Gloucestershire Regiment

Eynon George Arthur Bowen of Troedyraur, aged 23. Lieutenant, Royal Flying Corps

10 Medi/September 1916

Henry Morgan Jones of Llanfarian, aged 26.Private, Welsh Guards

11 Medi/September 1916

Henry Loyn Pugh of Aberaeron, aged 29. Second Lieutenant, South Wales Borderers

13 Medi/September 1916

Henry Phillips of Penrhiwllan, aged 22. Private, Devonshire Regiment

David Evan Davies of Cardigan, aged 28. Private, Welsh Regiment

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s