Wythnos/Week 112: 22-28 Medi/September 1916

[English below]

Mwy o luniau o’r rhai hynny sy’n ymladd dros eu gwlad yn ymddangos yn y Cambrian News: Morgan R. Williams o Lanbadarn, E. de Lloyd o Benparke, Jack Lewis o Dregaron, G.T. Jenkins o Swyddffynnon a Gwilym Edwards o Dalybont.

Gellir gweld newyddion am arwyr lleol o dan ‘Local Casualties’ ac yn y Welsh Gazette ceir adroddiad am angladd Preifat Trefor Lewis.

Derbynnir rhagor o adroddiadau y bod Capten Kemes Lloyd, unig fab ac etifedd Syr Marteine a’r Foneddiges Lloyd o’r Ystad Bronwydd ar goll ar faes y gad.

Mae is-gorprol T.Jones a Preifat William J. Evans ar seibiant yn Borth tra bod Morwr Richard Davies wedi bod ar fenter peryglus o halio llong 1,990 tunnell, y ‘Van Stirum’ i borthladd.

Mae Preifat J.W. Parker a Preifat David Jones yn dychwelyd i Dalybont ar ol eu gollwng yn wael o’r fyddin.

Cyfeiriwyd at y rhai sydd wedi eu hanafu a’r rhai sydd adre ar seibiant yn Llanon a Chei Newydd.

Adref hefyd y mae is-gorpral T. W. Arch ym Mhonrhydfendigaid ar ol iddo gwblhau cwrs bomio.

Ac yn olaf, mae Mrs Evans, o Rosina, Mydroilyn yn derbyn llythyr diddorol a llawn gwybodaeth oddi wrth ei mab Davie sydd ar wasanaeth gyda Lluoedd De Affrica. Mae’n debyg nad yw sebras o unrhyw werth i’r ffermwyr sydd wedi ceisio eu dysgu i wneud gwaith ceffyl am nad oes gan y sebra ddigon o stamina ac y mae braidd yn nerfus!

Photographs of those serving King and Country again appear in the Cambrian News: Llanbadarn Fusilier Morgan R. Williams, Penparke soldier E. de Lloyd, Tregaron Artillery man Jack Lewis, Swyddffynnon Fusilier G.T. Jenkins and Talybont soldier, Gwilym Edwards.

News of local heroes can be found under ‘Local Casualties’, and the Welsh Gazette dated September 28th, 1916 carries a report of the funeral of Private Trefor Lewis.

Further reports are received that Captain Kemes Lloyd, the only son and heir of Sir Marteine and Lady Lloyd of the Bronwydd estates, is missing on the battlefield in France.

Lance-corporal T. Jones and Private William J. Evans are home on furlough in Borth whilst Seaman Richard Davies has participated in the dangerous undertaking of towing the 1,990 ton steamer the ‘Van Stirum’ into port.

Private J.W. Parker returns home to Talybont having been invalided home from the front as does Private David Jones.

The wounded of Llanon and New Quay are mentioned as are those on furlough.

Lance-corporal T.W. Arch of Pontrhydfendigaid has also been home after completing a bombing course.

Finally, Mrs Evans, Rosina of Mydroilyn receives an interesting and informative letter from her son Davie who is serving with the South African Forces in German East Africa. Apparently zebras can be put to no use whatsoever – farmers have tried to train them to do the work of the horse but have found them to be nervous and lacking in stamina!

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

24 Medi/September 1916

Charles Edward Cheverton of Llanwenog, aged 23. Guardsman, Welsh Guards

25 Medi/September 1916

David Lewis of Llandre (emigrated to Canada in 1911), aged 25. Private, Canadian Infantry.

 

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s