Wythnos/Week 114: 6-12 Hydref/October 1916

[English below]

Ceir adroddiad gan Brif Gwnstabl Heddlu Sir Aberteifi yn dweud ei bod hi’n debyg y bod P.C. 33, Thomas Owen Price, wedi ei anafu yn Ffrainc. Ar hyn o bryd treulia’r Heddlu hanner cant y cant o’u hamser ar waith milwrol.

Yn yr adroddiad ‘Return of Tramps apprehended for offences’ mae un tramp gwryw rhwng 30 a 40 oed o Loegr wedi ei gyhuddo o dan y Ddeddf Cofrestru Cenedlaethol tra dyfarnwyd 4 yn euog o fod yn absennol o dan y ‘Ddeddf Milwrol’ a 2 yn euog am fethu dangos eu cardiau Cofrestru Cenedlaethol.

Ceir amryw o adroddiadau yn y papurau newydd ynglyn a dyrchafiadau, milwyr ar seibiant, rhai sydd wedi eu hanafu a gwasanaethau coffa yn ogystal a lluniau o’r rhai mewn iwnifform.

Yn olaf, mae’r Ystwythian yn cynnwys rhestr o enwau’r bechgyn hynny oedd yn gyn ddisgyblion yn Yr Ysgol Sirol Aberystwyth, sydd wedi syrthio ynghyd a newyddion am bedair o gyn ferched, Sophie Rowlands, Nesta Morgan, Beryl Morgan a Myfanwy Owen, sy’n ymwneud a ‘gwaith rhyfel’.

The Chief Constable of the Cardiganshire Constabulary reports that P.C. 33, Thomas Owen Price, has apparently been wounded in France. 50 per cent of the Police Force’s time is now taken up with military work.

In the ‘Return of Tramps apprehended for offences’ one male tramp aged between 30 to 40 from England is charged under the National Registration Act whilst in the ‘Return of Persons Summoned and Apprehended’, 4 are summarily convicted under the Army Act of being an absentee and 2 are summarily convicted of failing to produce their National Registration cards.

Reports regarding promotions, soldiers on leave, casualties and memorial services are scattered throughout the newspapers as are photographs of those in uniform.

Finally, The Ystwythian carries a list of the names of those old pupils of the Aberystwyth County School who have fallen and also news of some of the old girls, Sophie Rowlands, Nesta Morgan, Beryl Morgan and Myfanwy Owen, who are doing ‘war work’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion /Losses

7 Hydref/October

Richard Ellis – family from Taliesin, aged 30 (brother Tom also fell). Private, King’s Liverpool Regiment

9 Hydref/October

Evan Ithel Jones of New Quay, aged 21. Third Mate, Mercantile Marine

 

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s