Wythnos/Week 116: 20-26 Hydref/October 1916

[English below]

3 colled arall yr wythnos yma,- gwyr ifainc o Aberaeron, Llandysul a Llanbedr Pont Steffan.

Mae Mrs Davies, Hyfrydle, Goginan wedi derbyn y newyddion trist y bod ei gwr, Preifat William John Davies wedi ei ladd yn Ffrainc tra estynnwyd cydymdeimlad dwys a theulu Gynnwr Enos Jones o Glynarthen sydd wedi syrthio ar faes y gad.

Mae Mr a Mrs Davies, Albion House, Llandysul ar ddeall y bod ei mab Freddy yn ysbyty Netley ar ol iddo ei fygu a nwy.

Yn Aberystwyth gweler y bod 8 o ferched wedi ymadael i weithio mewn ffatri arfau rhyfel yn Barrow in Furness a gofynnir cwestiynau ynglyn a chofrestriad elusennau Aberystwyth a pham y mae afalau ar werth am 6 ceiniog y pwys.

Yn Llangeitho mae is gapten B.E.S. Davies wedi ei ddyrchafu i gapten ac yn Llanwnen croesawir y milwr ifanc, Gynnwr Willie Thomas adre ar ol iddo ei anafu yn Ffrainc.

Another 3 losses this week,- young men from Aberaeron, Llandysul and Lampeter.

Mrs Davies of Hyfrydle, Goginan receives the sad news that her husband, Private William John Davies, has been killed in France whilst sincerest sympathy is extended to the family of Gunner Enos Jones of Glynarthen who has fallen in battle.

Mr and Mrs Davies of Albion House, Llandyssul are led to believe that their son Freddy is at Netley Hospital having been gassed in France.

In Aberystwyth eight girls depart for Barrow in Furness to work in a munition factory and questions are asked as to how many of the Aberystwyth charities are registered and why are apples sold at sixpence a pound?

Lieutenant B.E.S. Davies of Llangeitho has been promoted to captain and Llanwnen school children sing the national anthems of the Allies in a welcome home event for young soldier Gunner Willie Thomas who has been wounded in France.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

21 Hydref/October 1916

Thomas Morris Evans of The Rope and Anchor, Aberaeron, aged 19. Private, Cheshire Regiment

Daniel Jones of Llandysul, aged 20. Private, South Wales Borderers

25 Hydref/October 1916

John Henry Harford of Lampeter, aged 20. Lieutenant, South Wales Borderers

 

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s