Wythnos/week 119: 10-16 Tachwedd/November 1916

[English below]

Mae John James George, mab ffarm o Bryngwyn-mawr, Aberteifi wedi ei gyhuddo o fod yn absennol o’r Fyddin yn Aberhonddu ar Medi 25ain.

Llongyfarchwyd Y Cynghorwyr Edward Lleweilin a B.Taylor Lloyd are eu dyrchafiad i Gapten ac is-Lefftenant.

Mae pob Sarsiant a Chwnstabl o Heddlu Sir Aberteifi wedi llofnodi cais am fonws tra bod sawl cymdeithas wedi gwneud cais am drwydded ar gyfer cynnal gweithgareddau i godi arian i’r Ymdrech Rhyfel.

Ceir adroddiadau am Wasanaethau Cynhaeaf a gwnaethpwyd apel ar ran y Groes Las sy’n ceisio helpu ceffylau sydd wedi eu hanafu yn y Rhyfel.

Yn Llandysul  prin oedd y gefnogaeth i’r cyfarfod a gynhaliwyd ar nos Fawrth er budd Y Groes Goch Rwsiaidd. Mae’r teulu olaf o ffoaduriaid o wlad Belg wedi gadael am Loegr.

Yn Llandudoch mae Mr Benjamin Jones wedi derbyn Medal Hir Wasanaeth ac ymddygiad da.

Farmer’s son John James George of Brongwyn-mawr, Cardigan has been charged with being an absentee from H.M. Army at Brecon on September 25th.

Councillors Edward Lleweilin and B. Taylor Lloyd are congratulated on their promotions.

All Sergeants and Constables of the Cardiganshire Constabulary have applied for a bonus whilst permits are granted to various societies for War effort purposes.

Harvest Thanksgiving Festivals are reported and an appeal is made on behalf of the Blue Cross whose aim is to help wounded horses.

Llandysul, and the attendance is low at the Russian Red Cross meeting convened on Tuesday. The last family of Belgian refugees have left the town for England.

In St. Dogmaels Mr Benjamin Jones is the recipient of a Long Service and Good Conduct Medal.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

11 Tachwedd/November

Arthur Oakes of Lampeter, aged 46. Gunner, Royal Field Artillery

13 Tachwedd/November

Rhys Williams of Ystrad Meurig, aged 20. Private, Royal Welch Fusiliers

Evan Lewis Jones of Llanarth, aged 24. Second Lieutenant, Machine Gun Corps

John Stanley Jenkins, educated in Lampeter, aged 20. Seaman, Royal Naval Reserve

 

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s