Wythnos/Week 120: 17-23 Tachwedd/November 1916

[English below]

Argraffwyd lluniau yr wythnos yma o rhai hynny sydd ynglwm â’r brwydro gan gynnwys arwr o Lanbadarn, Preifat Evan Richard Jones a laddwyd ar faes y gad ar 13eg o Hydref ac Is-gorpral Thomas Edward Evans o Goginan a laddwyd ar 18fed o Hydref.

Yng Ngogledd y Sir mae Preifat Emlyn Jones yn ymweld â Phonterwyd, ei fan geni, ond derbyniwyd newyddion trist yn Borth am farwolaeth Preifat D.J. Jones a laddwyd gan belenni ffrwydrol ar brynhawn, Tachwedd 1af.

Yn Aberystwyth mae’r myfyrwyr yn chwarae pel droed yn erbyn y milwyr clwyfedig ac yn ennill o un gol i ddim tra bod Is-gapten D. Powell yn treulio amser adre’ ar ol ei brofiad annioddefol yn Ffrainc.

Ysgrifenna J. Islan Jones lythyr i Capten Pendlebury yn dweud ei fod yn cyfathrebu a rhyw ddau ddwsin o filwyr.

Yn olaf am y tro, mae’r Cambrian News yn hysbysebu eu llyfrynnau ‘For Your Boy at the Front’ a cheir hysbyseb rhif 6 o gyfres y ‘Women Workers’ gan Rowntree’s Elect Cocoa.

Photographs published this week of those who are involved in the fighting include that of Llanbadarn hero, Private Evan Richard Jones who was killed in action on October 13th, and Goginan man, Lance Corporal Thomas Edward Evans, who was killed in action on October 18th.

North of the county Private Emlyn Jones visits his place of birth in Ponterwyd but sadly news reaches Borth of the death of Private D.J. Jones who was killed by shell fire on the afternoon of November 1st.

In Aberystwyth the students play football against the wounded soldiers and win by one goal to nil, whilst in Rhydlewis, Lieutenant D. Powell is home on leave after his trying experience in France.

J Islan Jones writes a letter to Captain Pendlebury in which he states that he now has a list of about 2 dozen soldiers with whom he is in communication.

Finally the Cambrian News advertises their thin paper pads ‘For Your Boy at the Front’, and No 6 of the ‘Women Workers’ Series’ advertises ‘Rowntree’s Elect Cocoa’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

17 Tachwedd/November 1916

Daniel Evan Jones of Borth, aged 31. First Engineer, Mercantile Marine

20 Tachwedd/November 1916

Thomas Phillips Jones of New Quay, aged 35. Private, South Wales Borderers

23 Tachwedd/November 1916

Arthur John Quinn of London. Married and resided in Tregaron, aged 28. Private, Loyal North Lancashire Regiment

David Griffith Owen of St. Mary’s, Cardigan, aged 27. Second Lieutenant, Oxfordshire and Buckinghamshire Light Infantry

 

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s